28 MAI 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Gălăţenii pot depune cererile pentru ajutoare de încălzire în sezonul rece 2022-2023
Gălăţenii pot depune cererile pentru ajutoare de încălzire în sezonul rece 2022-2023

Primăria municipiului Galaţi informează că începând de săptămâna aceasta se pot depune cererile şi declaraţiile pe propria răspundere necesare pentru obţinerea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri în sezonul rece 2022-2023. Formularele se pot obţine de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi  din str. Fraternităţii nr. 1 sau se pot descărca de pe adresa web social.primariagalati.ro, dar şi de la asociaţiile de proprietari – pentru cererile de energie termică.
Depunerea solicitărilor se va putea face începând cu data de 26 septembrie 2022. Cererile vor fi înregistrate prin depunere personală sau prin asociaţiile de proprietari, la sediul instituţiei din str. Fraternităţii nr. 1, Bl. Şoim, de luni şi până joi, în intervalul orar: 8.30-16.00. Ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei se acorda familiilor şi persoanelor singure a căror venit net lunar pe membru de familie este de până la 1.386 lei, respectiv al persoanei singure este de până la 2.053 lei, în conformitate cu prevederile legale
Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere vor fi completate cu majuscule, datate şi semnate de reprezentantul familiei (solicitant), fără modificări sau ştersături şi trebuie să conţină un număr de telefon de contact. La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, numărul de camere, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. Transmiterea unui dosar incomplet sau incorect completat atrage neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei.
În cazul solicitării ajutoarelor pentru energia electrică, ancheta socială se efectuează obligatoriu pentru toate situaţiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat. Un titular are dreptul legal la o singură măsură de protecţie socială, în funcţie de tipul de încălzire a locuinţei şi obligaţia de a comunica orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.
Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, indiferent de sistemul de încălzire utilizat, se pot depune conform legii până la 15 octombrie a fiecărui an. După această dată se vor înregistra cereri, dar consumatorii vor primi acest ajutor începând cu luna în curs pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective şi începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective.
Pe lângă ajutoare pentru încălzirea locuinţei, se acordă un supliment pentru energie tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei, precum şi familiilor sau persoanelor singure care nu au stabilit dreptul la ajutorul pentru încălzire, dar care se încadrează în limitele de venituri prevăzute.
Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuinţă. Familiile şi persoanele singure ale căror venituri sunt de până la 1386 lei, respectiv al persoanei singure este de până la 2053 lei beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:
- 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
- 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
- 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;
- 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri.
În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună. Suplimentul pentru energie se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere şi se poate solicita fie împreună cu ajutorul pentru încălzire, fie separat, pe parcursul anului.
Informaţii suplimentare despre acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei precum şi a suplimentului pentru încălzire pot fi obţinute direct de la Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Galaţi – Serviciul Ajutoare Încălzire din str. Fraternităţii nr. 1, la următoarele numere de telefon: 0236 488 444, 0236.307.872 şi de pe site-ul social.primariagalati.ro, potrivit Biroului de presă al Primăriei municipiului Galaţi.

! Tabelul ce cuprinde cuantumul ajutorului în funcţie de venituri, în Galeria de imagini de mai jos!


Articole înrudite