13 APRILIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Marius Stan: „Interesul nostru este să avem taxe şi impozite rezonabile, astfel încât contribuabilii să le poată plăti”
Marius Stan: „Interesul nostru este să avem taxe şi impozite rezonabile, astfel încât contribuabilii să le poată plăti”

Primăria municipiului Galaţi a definitivat tabloul de taxe şi impozite pentru anul 2016. Documentul va fi supus aprobării Consiliului Local în şedinţa ordinară din 26 noiembrie 2015.

”La stabilirea principalelor taxe şi impozite pentru anul viitor am ţinut cont de mai mulţi factori: de modificările suferite de Codul Fiscal, pe care suntem obligaţi să le punem în aplicare, şi de siguranţa bugetului local pe anul 2016. În acelaşi timp, am luat în calcul contextul economico-social din municipiului Galaţi, problemele cu care se confruntă cetăţenii, dar şi întreprinzătorii locali, astfel încât să putem avea taxe şi impozite suportabile, atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru cele juridice. Am luat în calcul cote de impozitare care să îi ajute şi pe contribuabilii - persoane fizice şi pe contribuabilii – persoane juridice deopotrivă. Interesul nostru este să avem taxe şi impozite rezonabile, astfel încât contribuabilii să le poată plăti, iar gradul de colectare să fie cât mai mare”, a declarat primarul municipiului Galaţi, Marius Stan.

Potrivit proiectului de hotărâre, propus spre aprobare Consiliului Local, în cazul persoanelor fizice, cota de impozitare pe clădirile rezidenţiale (spaţii de locuit) şi anexele acestora scade de la 0,1% din valoarea impozabilă la 0,08%. La spaţiile cu altă destinaţie, cota de impozitare propusă este de 0,3% (Codul Fiscal permite aplicarea unei cote de impozitare cuprinse între 0,2 şi 1,3%, deci s-a aplicat o cotă aproape de minimum posibil). În ceea ce priveşte clădirile cu destinaţie mixtă (rezidenţială + nerezidenţială), se propune impozitarea cu o cotă de 0,08% pe spaţiul considerat cu destinaţia de locuinţă şi cu o cotă de 0,3% pe spaţiul considerat cu altă destinaţie.

 

Calcule pentru exemplificare

 

Exemplu de calcul pentru un apartament cu 2 camere, suprafaţa de aproximativ 50 metri pătraţi, valoarea estimată 80.000 lei, zona A, toate utilităţile:

1. Destinaţie locuinţă – 2015: impozit 132 lei; 2016: impozit 129 lei

2. Altă destinaţie - 2015: impozit 132 lei; 2016; impozit 240 lei

3. Destinaţie mixtă – 2015: impozit 132 lei; 2016; impozit 185 lei 

Facem precizarea că noul Cod Fiscal impune cote diferenţiate de impozitare a clădirilor, în funcţie de destinaţia şi de valoarea acestora. Valoarea poate rezulta din: raport de evaluare, devizul privind costul total al lucrărilor de construcţie (în cazul imobilelor construite în ultimii 5 ani), actul de dobândire a proprietăţii (vânzare-cumpărare, donaţie, moştenire etc.).

În cazul persoanelor juridice, cota de impozitare pe clădirile rezidenţiale (spaţii de locuit) şi anexele acestora scade de la 1,5% din valoarea impozabilă (2015), la 0,2% (2016). Şi la spaţiile cu altă destinaţie, cota de impozitare propusă scade de la 1,5% la 1,3%. În ceea ce priveşte clădirile cu destinaţie mixtă (rezidenţială + nerezidenţială), se propune impozitarea cu o cotă de 0,2% pe spaţiul considerat cu destinaţia de locuinţă şi cu o cotă de 1,3% pe spaţiul considerat cu altă destinaţie, faţă de 1,5% cât a fost în 2015, pe toată suprafaţa, indiferent de destinaţie.

Exemplu de calcul pentru un apartament cu 2 camere, suprafaţa de aproximativ 50 metri pătraţi, valoarea estimată 80.000 lei, zona A, toate utilităţile:

1. Destinaţie locuinţă - 2015: impozit 1.200 lei; 2016: impozit 160 lei

2. Altă destinaţie - 2015: impozit 1.200 lei; 2016: impozit 1.040 lei

3. Destinaţie mixtă - 2015: impozit 1.200 lei; 2016: impozit 600 lei

Aşadar, în ceea ce îi priveşte pe contribuabilii persoane juridice, diminuările de impozite sunt semnificative în 2016. Şi în cazul persoanelor juridice, noul Cod Fiscal impune cote diferenţiate de impozitare a clădirilor, în funcţie de destinaţia şi de valoarea acestora. 

În ceea ce priveşte impozitul pe terenuri pentru anul fiscal 2016, se propune Consiliului Local menţinerea cotei nivelului obligaţiilor fiscale la cel din 2015, pentru toate terenurile intravilane, aflate în categoria de folosinţă ”terenuri cu construcţii”. În cazul terenurilor intravilane înregistrate în altă categorie, cu o suprafaţă ce depăşeşte 400 metri pătraţi, impozitul propus pentru 2016 scade cu 3%. În schimb, pentru terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani la rând, se propune majorarea impozitului cu 500% începând cu al treilea an. Important de ştiut este faptul că, pentru anul 2016, noul Cod Fiscal prevede şi impozitarea terenurilor ocupate de construcţii. 

În ceea ce priveşte impozitul pe mijloacele de transport pentru 2016, aceste obligaţii fiscale se menţin ca în anul 2015, pentru motociclete, tricicluri, autoturisme cu capacitate cilindrică până la 2.000 cmc, inclusiv, şi tractoare înmatriculate. Impozitul va scădea cu 3% pentru autoturismele cu capacitatea cilindrică peste 2001 cmc şi vehiculele cu 

masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv. Tot cu circa 3% va scădea impozitul şi pentru autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 12 tone.

Taxele de eliberare a certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru 2016 rămân la nivelul din 2015.

Taxele speciale (habitat, ecarisaj, hotelieră, etc) pentru 2016 se menţin şi ele la nivelul din 2015.

Şi în anul 2016, contribuabilii persoane fizice vor beneficia de bonificaţia de 10%, dacă îşi plătesc integral taxele şi impozitele până pe 31 martie 2016. De bonificaţii de 3% şi, respectiv, 10% vor beneficia şi contribuabilii persoane juridice, cu condiţia să îşi achite integral taxele şi impozitele locale până pe 31 martie 2016.

”Credem că nivelul taxelor şi impozitelor pe care le-am gândit pentru anul 2016 este unul suportabil, în acord cu situaţia economică delicată pe care o traversăm, cu punctele de vedere exprimate public de întreprinzători, indiferent de mărimea lor, şi cu nivelul de trai al populaţiei Galaţiului. Suntem conştienţi că mediul de afaceri din Galaţi trebuie susţinut şi încurajat, motiv pentru care am ajustat tabloul de taxe şi impozite pentru anul care vine în aşa fel încât să răspundem şi cerinţelor contribuabililor, dar să şi putem proiecta un buget solid, capabil să acopere toate investiţiile pe care ni le-am propus pentru dezvoltarea Galaţiului, dar şi cheltuielile de funcţionare a oraşului”, a mai precizat primarul Marius Stan.

Reamintim că, în momentul de faţă, Primăria municipiului Galaţi derulează un program extins de facilităţi fiscale atât pentru persoane fizice, cât şi pentru persoane juridice. Până pe 31 decembrie 2015, contribuabilii sunt scutiţi de plata penalităţilor, dacă îşi achită taxele şi impozitele restante. Acest gen de facilităţi fiscale vor fi aplicate şi în anul 2016, în ultimul trimestru al anului. 

Totodată, rămâne în vigoare şi în 2016 programul de facilităţi fiscale pentru investitorii care creează noi locuri de muncă, fac profit şi reinvestesc profitul în Galaţi.


Articole înrudite