24 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Pe la câţi gălăţeni "a ciocănit" ANAFu' în septembrie 2023
Pe la câţi gălăţeni "a ciocănit" ANAFu' în septembrie 2023

Rezultatele Activităţii de Inspecţie Fiscală de la nivelul AJFP Galaţi în luna septembrie! ANAF şi-a fixat ca obiectiv major reducerea evaziunii fiscale şi a economiei subterane. Având în vedere Strategia pentru perioada 2021 – 2024, inspectorii fiscali din cadrul AJFP Galaţi, au efectuat în luna septembrie 2023, controale la contribuabili persoane juridice şi fizice, înregistrând următoarele rezultate:
- inspecţii fiscale (generale şi parţiale) – 32, din care 20 la contribuabili persoane juridice şi 12 la contribuabili persoane fizice;
- controale (controale inopinate şi controale încrucişate) – 22, din care 19 la contribuabili persoane juridice şi 3 la persoane fizice;
- obligaţii suplimentare stabilite – 1,92 milioane lei, din care 1,81 milioane lei la contribuabili persoane juridice şi 0,11 milioane lei la contribuabili persoane fizice.
Principalele obligaţii stabilite suplimentar, în cuantum de 1,37 milioane lei, sunt reprezentate de TVA, ceea ce reprezintă un procent de 71,35% din total.
În virtutea rolului preventiv, urmare celor 32 acţiuni de verificare documentară efectuate la contribuabili persoane juridice, în luna septembrie 2023, organele de inspecţie fiscală au stabilit obligaţii suplimentare în cuantum de 1.749.082 lei.
De asemenea, la contribuabili persoane fizice, în luna septembrie 2023, s-au finalizat 5 acţiuni de verificare documentară şi s-au emis decizii de impunere în care s-au înscris sume suplimentare în valoare de 24.540 lei.
Principalele acţiuni în care au fost implicate structurile de inspecţie fiscală în luna septembrie 2023, au constat în:
- inspecţii fiscale din proprie iniţiativă efectuate la contribuabili persoane juridice şi persoane fizice, care prezintă risc fiscal ridicat; pentru verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, a corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili; verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente; stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale în baza analizei de risc;
- inspecţii fiscale efectuate în vederea soluţionării în termen a deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare primite pentru control anticipat şi ulterior;
- controale inopinate pentru creşterea gradului de conformare voluntară la declarare şi plată a obligaţiilor fiscale de către contribuabili;
- creşterea rolului prevenţiei inspecţiei fiscale în relaţia cu contribuabilul, informează AJFP Galaţi.


Articole înrudite