25 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Pe la câţi gălăţeni a trecut ANAF-u' în luna lui «Florar»
Pe la câţi gălăţeni a trecut ANAF-u' în luna lui «Florar»

ANAF şi-a fixat ca obiectiv major reducerea evaziunii fiscale şi a economiei subterane. Având în vedere Strategia pentru perioada 2021 – 2024, inspectorii fiscali din cadrul AJFP Galaţi, au efectuat în luna mai 2024, controale la contribuabili persoane juridice şi fizice, înregistrând următoarele rezultate:
- inspecţii fiscale (generale şi parţiale) – 23 din care 19 la contribuabili persoane juridice şi 4 la contribuabili persoane fizice;
- controale (controale inopinate şi controale încrucişate) – 23, din care 19 la contribuabili persoane juridice şi 4 la persoane fizice;
- obligaţii suplimentare stabilite – 428.596 lei (contribuabili persoane juridice şi contribuabili persoane fizice).
Principalele obligaţii stabilite suplimentar, în cuantum de 297.463 lei sunt reprezentate de TVA, ceea ce reprezintă un procent de 69,40 % din total.
În virtutea rolului preventiv, urmare celor 23 acţiuni de verificare documentară efectuate la contribuabili persoane juridice, în luna mai 2024, organele de inspecţie fiscală au stabilit obligaţii suplimentare la bugetul de stat, în cuantum de 904.109 lei.
De asemenea, la contribuabili persoane fizice s-au finalizat 9 acţiuni de verificare documentară, nefiind stabilite obligaţii de plată.
Menţionăm că în luna mai 2024 s-au emis 6 notificări de conformare, cu un risc fiscal estimat în sumă totală de 1.873.673 lei. Notificările de conformare au fost transmise în vederea reanalizării situaţiei fiscale şi corectarea declaraţiilor de contribuabili, în termen de 30 de zile, dacă se confirmă riscurile identificate.
Principalele acţiuni în care au fost implicate structurile de inspecţie fiscală în luna mai 2024, au constat în:
- inspecţii fiscale din proprie iniţiativă efectuate la contribuabili persoane juridice şi persoane fizice, care prezintă risc fiscal ridicat; pentru verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, a corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili; verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente; stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale în baza analizei de risc;
- inspecţii fiscale efectuate în vederea soluţionării în termen a deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare primite pentru control anticipat şi ulterior;
- controale inopinate pentru creşterea gradului de conformare voluntară la declarare şi plată a obligaţiilor fiscale de către contribuabili;
- creşterea rolului prevenţiei inspecţiei fiscale în relaţia cu contribuabilul, informează Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi.
*În România, luna mai, popular, se numeşte Florar. Pe ogoare, în livezi, grădini şi podgorii activitatea este în toi, iar turmele de oi, cirezile de vite şi prisacile dau randament maxim.


Articole înrudite