Serviciul public ECOSAL: Profit nedeclarat şi cadouri nelegale

Joi, 08 Februarie 2018 00:00
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Curtea de Conturi - Camera de Conturi Galaţi a efectuat un control la Serviciul Public ECOSAL Galaţi, pe anul 2016, care a scos la iveală o serie de nereguli care au dus la constatarea unor abateri financiar-contabile de 1.320.549 lei. Această sumă a rezultat ca urmare a patru mari ”abateri de la legalitate şi regularitate”, după cum sunt denumite în raportul de control al Curţii de Conturi. Potrivit acestui document, încheiat în urma acţiunii de verificare ”Verificarea modului de gestionare a mijloacelor materiale şi băneşti, precum şi asigurarea integrităţii patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale”, la Serviciul Public Ecosal Galaţi, în perioada verificată, conducerea entităţii a fost asigurată de Ionuţ Pucheanu (director general în perioada 26.04.2013 - 27.06.2016) şi Mirela Furtună (director general din 05.07.2016 şi până în prezent).

Ecosal a dat bani pe personal şi utilaje închiriate, dar a uitat să factureze către Primărie

Potrivit raportului de control întocmit de Curtea de Conturi, Ecosal nu a facturat şi implicit nu a încasat, integral, în unele cazuri, de la Unitatea Adminsitrativ Teritorială Municipiul Galaţi, toată contravaloarea lucrărilor de întreţinere şi reparare a drumurilor şi străzilor efectuate cu utilaje şi personal închiriat. În plus, în anul 2016 nu a facturat în toate cazurile, către Primăria municipiului Galaţi, în vederea încasării, contravaloarea lucrărilor de întreţinere şi reparare a drumurilor şi străzilor prestate în termenul legal, adică cel mai târziu până pe data de 15 a lunii următoare celei în care s-a efectuat prestaţia, conform prevederilor şi nu a calculat, înregistrat, urmărit şi încasat în perioada ianuarie-decembrie 2016 a penalităţilor prevăzute în contractual de prestări servicii şi lucrări nr. 43722/29.04.2008, pentru neachitarea la termen şi/sau integral a facturilor emise.
Valoarea estimativă a erorii/abaterii constatate este de 61.442 lei, din care 34.627,62 lei reprezentând contravaloarea lucrărilor de întreţinere şi reparare a drumurilor şi străzilor efectuate cu utilaje şi personal închiriat, înregistrate şi plătite de SP Ecosal către subantreprenori, dar nefacturate şi neîncasate de la beneficiarul de fapt şi de drept, Primăria municipiului Galaţi şi 26.813,67 lei reprezentând penalităţi de întârziere.
Ecosal a dovedit neglijenţă şi în derularea contractului şi a contractelor subsecvente din anul 2017 încheiate cu SC Rodmag Consulting SRL, respectiv neverificarea situaţiilor de lucrări anexe la facturile acceptate la plată, nesolicitarea de documente privind modul de calcul, declarare, virare a fondului pentru persoane cu handicap şi/sau alte documente privind constituirea/compensarea acestuia conform prevederilor legale, astfel încât au fost decontate sume reprezentând vărsăminte pentru persoanele cu handicap care nu au fost declarate şi virate la bugetul de stat conform clauzelor contractuale. Valoarea estimativă a erorii/abaterii constatate este de 28.627,37 lei.

Ecosal a uitat să declare şi să vireze impozit pe profit de peste 1.000.000 lei

Ecosal asigură prestarea serviciilor de salubritate stradală şi menajeră în municipiul Galaţi şi are o activitate profitabilă. Numai că în ultimii ani taxa de habitat (aşa se numeşte la Galaţi taxa de salubrizare) a crescut tocmai pe motiv că suma nu acoperea cheltuielile. Cu toate acestea, Curtea de Conturi a constatat că Ecosal nu a calculat, înregistrat şi virat la bugetul de stat impozitul pe profit datorat în anul 2016 pentru activitatea desfăşurată în sumă totală de 1.095.695 lei. Potrivit raportului de control, în 2016, Ecosal a avut venituri de 53.006.843 lei şi cheltuieli de 46.158.748
lei. Demn de menţionat este că

Cadouri nelegale de Crăciun, Paşte şi 8 Martie

Mai mult de atât, în anul 2016, entitatea a acordat nelegal cadouri în bani/natură în valoare totală de 134.739,11 lei cu ocazia zilei de 8 Martie şi sărbătorilor de Paşte şi Crăciun personalului angajat şi/sau utilizat în cadrul Serviciului Public Ecosal. Valoarea estimativă a erorii/abaterii constatate este de 134.739,11 lei. De reţinut este faptul că cadouri pentru 8 martie au fost date pentru 240 salariate, din care doar 115 persoane erau salariaţi propii, iar 102 persoane puse la dispoziţie de SC Rodmag Consulting SRL şi 18 persoane puse la dispoziţie de Admisitraţia Pieţelor.
De Paşte, s-au dat pungi cu produse pentru 761 de salariaţi, din care 268 salariaţi proprii, iar 403 persoane puse la dispoziţie de aceleaşi două entităţi (Rodmag şi Adminsitraţia Pieţelor). De Crăciun s-au dat vouchere pentru 730 de persoane, din care 279 salariaţi proprii.
N-ar fi nimic rău că Ecosal a acordat cadouri personalului propriu cât şi celui închiriat, însă normele legale în materia salarizării personalului încadrat în instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii şi/sau funcţionari publici nu prevăd acordarea de cadouri, vouchere, etc.
Toate aceste abateri au termen până pe 30 aprilie 2018 pentru înlăturarea neregurilor şi stabilirea întinderii prejudiciilor şi recuperarea acestora. De asemenea, Curtea de Conturi avertizează că nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii şi a neurmăririi de către conducere a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu