Trei localităţi din judeţul Galaţi vor fi cadastrate gratuit Recomandat

Luni, 14 Octombrie 2019 11:22
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a iniţiat o procedură de licitaţie pentru achiziţionarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor din 215 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT) din 37 de judeţe. Printre acestea se numără şi trei comune din judeţul Galaţi.
În acest context, ANCPI a publicat în data de 11 octombrie 2019, în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SICAP), anunţul "Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor Etapa 2 - 215 UAT- uri din 37 de judeţe". Finanţarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional - Proiectul major privind "Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România".
Achiziţiile se desfăşoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot. Suprafaţa totală estimată a celor 215 loturi este de 1.294.509 de hectare. Procedura va fi finalizată cu încheierea de contracte multianuale/lot pentru o perioadă de 24 de luni. Valoarea estimată este de 169.580.679 de lei fără TVA.
Anunţul a fost publicat şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), astfel încât la proceduri poate avea acces orice operator din ţară sau din străinătate care îndeplineşte cerinţele solicitate de ANCPI. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 25 noiembrie 2019.
Proiectul "Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România" completează obiectivul Programului naţional de cadastru şi carte funciară (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi 46.933.673 - cofinanţare de la bugetul de stat.
Selectarea UAT-urilor din zonele rurale a fost făcută după următoarele criterii de prioritizare: localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României; localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe; localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate.
Cele trei localităţi din judeţul Galaţi pentru care au fost demarate procedurile de atribuire sunt: Lieşti - cu o suprafaţă de contractat de 6.215 hectare, Independenţa - 2.174 hectare şi Barcea - 1.736 hectare.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu