26 SEPTEMBRIE 2023 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs de admitere în anul 2013 la următoarele instituţii militare de învăţământ postliceal pentru formarea maiştrilor militari (durata studiilor 2 ani): Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre “Basarab I” Piteşti, Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene “Traian Vuia” Boboc - judeţul Buzău şi Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale “Amiral Ion Murgescu” Constanţa. La instituţiile militare de învăţământ postliceal pentru formarea maiştrilor militari se primesc atât băieţi cât şi fete.
Condiţii generale principale: să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în ţară; să aibă un comportament moral în societate; să fie declarat “apt medical” - vizita medicală se efectueaza gratuit la Spitalul Militar de Urgenţă “dr. Aristide Serfioti” Galaţi; să nu fi fost condamnat penal şi să nu fie în curs de urmărire penală.
Conditii specifice: să fie înmatriculat în ultimul an de liceu sau să fie absolvent de învăţământ liceal, cu diplomă de bacalaureat; să aibă vârsta de maxim 28 ani, împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere. Admiterea constă în două etape: selecţia (testare psihologică, probă sportivă şi un interviu - toate cele trei probe sunt eliminatorii, fiind cotate cu “Admis” sau “Respins”), concursul de admitere: test psihotehnic, test grilă la limba engleză, test grilă la disciplinele studiate în liceu.
Se asigură gratuitate pe timpul studiilor (hrană, echipament, cazare, transport, asistenţă medicală) şi la finalizarea studiilor, prin contract, se asigură loc de muncă în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
Relaţii suplimentare se primesc la sediul Biroului Informare-Recrutare Galaţi, str. Cerealelor nr. 2.

Articole înrudite