28 MAI 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Doliu la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi! A murit prof. univ. dr. Valentin Ţurlan
Doliu la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi! A murit prof. univ. dr. Valentin Ţurlan

La 19 septembrie 2023, s-a stins din viaţă prof. univ. dr. Valentin Ţurlan (n. 6 septembrie 1938, com. Voineşti, jud. Dâmboviţa), anunţă cu regret Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi - UDJG!

Cariera sa academică a început la 15 septembrie 1960, prin repartiţie guvernamentală, la sfârşitul studiilor universitare absolvite la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere, secţia limba şi literatura română – istorie.

"Sub coordonarea ştiinţifică a prof. univ. dr. doc. Gavril Istrate, şi-a susţinut doctoratul la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu lucrarea Terminologia pescuitului în zona Dunării (1973). A parcurs, în chip firesc, toate treptele carierei didactice din învăţământul superior. În cei 45 de ani de activitate didactică, a fost titularul cursurilor de Lingvistică generală, Limbă română contemporană. Fonetică şi fonologie, Limbă română contemporană. Lexicologia, Limbă română contemporană. Sintaxa şi al cursului de Introducere în tehnica cercetării ştiinţifice.

Profesorul Valentin Ţurlan a fost permanent interesat de activitatea ştiinţifică, participând la conferinţe şi simpozioane de lingvistică naţionale şi locale, publicând numeroase articole în reviste de specialitate („Limba română”, „Studii şi cercetări lingvistice”, „Anuarul de lingvistică şi istorie literară”), cursuri universitare, apărute la editura Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, şi cărţi de specialitate, Lingvistica generală fiind cea mai cunoscută de toate generaţiile de studenţi gălăţeni.

A iniţiat şi a coordonat apariţia fasciculei „Limbă şi literatură” din seria Analelor Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Activitatea sa ştiinţifică se completează cu participarea, în cadrul Institutului de Filologie Română „A.Philippide” al Academiei Române – Filiala Iaşi, la elaborarea lucrării Tezaurul toponimic al României. Moldova. Volumul I. Repertoriul istoric al unităţilor administrativ-teritoriale. 1772-1988. Parte I, A. Unităţi simple (Localităţi şi moşii), A–O, Bucureşti, Editura Academiei, 1991, Dragoş Moldovanu (coordonator) şi Valentin Ţurlan (colaborator); volumul a obţinut Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române.

În cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, a fost şef de catedră şi decan al Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie (1996-2000), preocuparea sa fiind  crearea unui colectiv de cadre didactice bine pregătite în domeniu. Profesorul Valentin Ţurlan a încurajat permanent tinerele cadre didactice să se perfecţioneze profesional, prin participarea la conferinţe internaţionale şi naţionale, prin publicarea de studii şi lucrări ştiinţifice şi prin finalizarea tezelor de doctorat.

Pe plan didactic, a coordonat numeroase lucrări de licenţă, a participat, ca preşedinte sau coordonator, la foarte multe lucrări de gradul I pentru profesorii din ciclul preuniversitar. Activitatea Profesorului Valentin Ţurlan a fost legată de mediul preuniversitar, fiind inspector general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi.

Spre sfârşitul carierei universitare, meritele sale deosebite în domeniul învăţământului şi al cercetării au fost recunoscute oficial prin acordarea Ordinului „Meritul pentru Învăţământ” clasa I (2004), iar colegii de la Departamentul de literatură, lingvistică şi jurnalism i-au dedicat volumul Omagiu profesorului Valentin Ţurlan cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani,  publicat în primul număr al revistei „Lexic comun / Lexic specializat”, Fascicula XXIV a Analelor Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (2008), volum coordonat de Doina Marta Bejan, Virginia Lucatelli şi Oana Cenac.

Profesorul Valentin Ţurlan a rămas şi va rămâne în memoria generaţiilor de studenţi prin profesionalism şi exigenţă, iar în memoria celor care au avut şansa şi onoarea să-i fie colegi, prin atitudinea corectă, colegială şi responsabilă în luarea deciziilor pentru catedră şi pentru facultate, deopotrivă.

Dumnezeu să-l poarte spre lumină!", transmite cu tristeţe Departamentul de literatură, lingvistică şi jurnalism, Facultatea de Litere, UDJG.


Articole înrudite