16 APRILIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App

Agenţii economici care întâmpină dificultăţi cu plata impozitelor pot solicita eşalonarea la plată, o facilitate fiscală menită să prevină acumularea de datorii. Toţi contribuabilii, persoane fizice sau juridice, care se află în dificultate financiară, pot completa o cerere pe care o vor depune la registratura agenţiei fiscale. Pentru a putea beneficia de această facilitate, contribuabilii trebuie să îndeplinească şi câteva condiţii, fără de care nu intră în programul de eşalonare a datoriilor. Agentul economic trebuie să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare, să aibă constituită garanţia şi să nu se afle în procedura insolvenţei sau a dizolvării.
În termen de 60 de zile de la depunerea cererii de eşalonare se va lua o decizie de amânare a penalităţilor de întârziere sau de respingere a cererii. Perioada de eşalonare la plată se stabileşte de organul fiscal, în funcţie de valoarea obligaţiilor fiscale şi de capacitatea de plată a contribuabilului. Dacă răspunsul la cerere este afirmativ, agentul economic trebuie să constituie garanţii în termen de 30 de zile, cu mici excepţii, se arată într-un comunicat al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice, Galaţi.


Articole înrudite