29 SEPTEMBRIE 2023 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Anunț Primăria Municipiului Galați 30.05.2023
Anunț Primăria Municipiului Galați 30.05.2023

Anunț, privind concesionarea prin licitație publică a unor terenuri, proprietate privată a Municipiului Galați, situate în str. Drumul Viilor, nr. 99, lot 1/2 si respectiv, în str. Stadionului nr.1A

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:  Municipiul Galați – cod fiscal 3814810, Str. Domnească, nr. 54, Tel:0236/307.743, Fax : 0236/461.460, E-mail : concesiuni@primariagalați.ro;

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

2.1. Teren intravilan, în suprafață de 500 mp, situat în Galaţi, str. Drumul Viilor, nr. 99, lot 1/2, proprietatea privată a Municipiului Galaţi, care se identifică în cartea funciară a municipiului cu nr. 135449, nr. cadastral 135449, Conform Certificatului de Urbanism nr. 1604/20.12.2022 terenul se concesionează  în vederea construirii unui service auto.

Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 200 din  data de 27.04.2023.

2.2. Teren intravilan, în suprafață de 1.685 mp, situat în Galaţi, str. Stadionului, nr.1A,  proprietatea privată a Municipiului Galaţi, care se identifică în cartea funciară a municipiului cu nr. 134981, nr. cadastral 134981. Conform Certificatului de Urbanism nr. 40/16.01.2023 terenul se concesionează  în vederea edificarii unui restaurant de tip “drive in”.

Concesionarea se face conform Hotărârii Consiliului Local nr. 201 din  data de 27.04.2023

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Galați, str, Domnească, nr. 54.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Concesiuni și Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale, cam.106,  str. Domnească, nr. 54.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 30 de lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.06.2023, ora 14.

3.5. Persoane de contact: Daniela Bădărău, Laura Chiţu, Liliana Crivăţ, Mariana Manu;

4. Informatii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 16.06.2023, ora 11;

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Galați, str. Domnească, nr.54, Registratura Generală;

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 20.06.2023, ora 15,la sediul Primăriei Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 153, Jud. Galați, tel : 0236/412130, email: tr-galațAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Articole înrudite