28 MAI 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Convocator ședință ordinară Consiliul Județean Galați 23 noiembrie 2023
Convocator ședință ordinară Consiliul Județean Galați 23 noiembrie 2023

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR. 722

din 17 noiembrie 2023

 

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 23 noiembrie 2023, ora 1400 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B

 

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

 

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 23 noiembrie 2023, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului de Pneumoftiziologie Galați asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a judeţului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 222/28.06.2023 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a judeţului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 371/25.10.2023 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a judeţului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui bun imobil (clădiri și teren aferent), situat în municipiul Galați, str. Alexandru cel Bun nr. 27C, din domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea depunerii proiectului ”Ai grijă de sănătatea ta!” de către UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Cahul, Republica Moldova și Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sfântul Apostol Andrei” Galați și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea implementării proiectului.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea depunerii proiectului ”Sănătatea fără frontiere” de către UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Consiliul Raional Hîncești din Republica Moldova și Spitalul Orășenesc Tg. Bujor și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea implementării proiectului.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea depunerii proiectului ”La pas prin istorie” de către UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Consiliul Raional Hîncești din Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea implementării proiectului.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea depunerii proiectului ”Istoria care ne unește” de către UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Consiliul Raional Cahul din Republica Moldova și Asociația de Cooperare Transfrontalieră ”Euroregiunea Dunărea de Jos” și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea implementării proiectului.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului «Restaurare și amenajare Muzeul ”Casa Colecțiilor” (fosta Farmacie Ținc) din Galați» în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027 în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor legate de proiect.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Proiectul Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Comuna Berești-Meria, Județul Galați”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Proiectul Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Comuna Brăhășești, Județul Galați”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Proiectul Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Comuna Drăgușeni, Județul Galați”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Proiectul Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Comuna Slobozia Conachi, Județul Galați”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Proiectul Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Orașul Târgu Bujor, Județul Galați”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Proiectul Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Comuna Umbrărești, Județul Galați”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Proiectul Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Comuna Valea Mărului, Județul Galați”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 19/26.01.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiţie „CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR VALEA MĂRULUI’’, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 20/26.01.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiţie „STAȚIE DE SORTARE Valea Mărului’’, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 21/26.01.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiţie „RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ A LOCULUI DE CONSUM PERMANENT CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI STAȚIE DE SORTARE VALEA MĂRULUI’’, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 22/26.01.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiţie „CANAL EVACUARE PLUVIALE CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI STAȚIE DE SORTARE VALEA MĂRULUI’’, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 226/28.06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiţie „ÎNCHIDERE DEPOZIT NECONFORM RATEȘ - TECUCI’’, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 443/20.12.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali ai obiectivului de investiție „STAȚIE DE TRANSFER TÂRGU BUJOR”, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 304/23.08.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Proiectul Tehnic ai obiectivului „Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare instalații de ventilare și tratarea aerului cu presiune negativă, Corp A și Corp C – Spitalul de Pneumoftiziologie Galați”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului: Desființare corp clădire – Centrala abur din Spitalul de Penumoftiziologie Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 339 din 26 septembrie 2023 privind aprobarea participării UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați, în calitate de partener, la implementarea proiectului „Eficiență Energetică pentru Clădiri Publice din Regiunea Sud - Est (SEEE-PB)” finanțat în cadrul Instrumentului financiar ELENA (European Local ENergy Assistance – Asistență locală Europeană pentru Energie) prin Programul Orizont 2020.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Numirea persoanei care va ține Registrul datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale la nivelul U.A.T. Județul Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

 

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

Art.5. Consilierii judeţeni care urmează să participe la şedinţă utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă, vor informa Secretarul General al Judeţului despre această intenţie până cel târziu în data de 22.11.2023.

Art.6. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

 

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

 Contrasemnează pentru legalitate:

  Secretarul General al Judeţului 

                    Ionel Coca

 


Articole înrudite