20 MAI 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Cum se face desemnarea tutorelui?
Cum se face desemnarea tutorelui?

Tutorele poate fi desemnat de către părinte prin act unilateral sau prin convenție, încheiate în formă autentică ori prin testament, după caz. Desemnarea astfel făcută va putea fi revocată de către părinte oricând, chiar și printr-un înscris sub semnătură privată.

! Atenție, însă, desemnarea făcută de părintele care în momentul morții era decăzut din drepturile părintești este lipsită de efecte.

Notarul public sau instanța de tutelă, după caz, trebuie să verifice în Registrul național notarial prevăzut de art.1046 sau art. 2033 dacă persoana desemnată pentru a fi tutore nu a fost revocată.

Articolul 114 alin. (6) Cod civil prevede că „Părintele cu capacitate de exerciţiu deplină, care exercită autoritatea părintească asupra copilului său minor sau care este tutorele copilului său major cu privire la care a fost instituită tutela specială, poate să încheie un contract de mandat de ocrotire cu privire la îngrijirea acestuia, pentru situaţia în care mandantul decedează sau nu îşi mai poate îndeplini sarcina tutelei. Dispoziţiile prezentului alineat se aplică şi rudelor de până la gradul al doilea inclusiv care sunt tutori ai minorului sau ai majorului care beneficiază de tutelă specială.”

Ce se întâmplă în situația în care au fost desemnați mai mulți tutori?

Codul civil lămurește acest aspect în articolul 115. Dacă au fost desemnate mai multe persoane ca tutore, fără vreo preferință, sau dacă există mai multe rude, afini sau prieteni ai familiei minorului dispuși să îndeplinească sarcina tutelei, instanța de tutelă va trebui să hotărască ținând cont de condițiile materiale și de garanțiile morale necesare dezvoltării armonioase a minorului.

Numirea tutorelui minorului

Tutorele minorului poate fi numit de către instanța de tutelă, potrivit art. 118 Cod civil. În situația în care nu există un tutore desemnat de către părinte, instanța de tutelă va numi ca tutore o rudă, un afin sau un prieten al familiei minorului, ținând seama de relațiile personale, de apropierea domiciliilor, de condițiile materiale și de garanțiile morale. Dacă niciuna dintre persoanele mai sus menționate nu poate exercita acest rol, instanța de tutelă va numi un reprezentant personal care a dobândit această calitate în condițiile legii speciale.

Procedura de numire a tutorelui minorului

Numirea tutorelui se face în mod obligatoriu cu acordul acestuia, în cameră de consiliu, prin încheiere definitivă. În situația desemnării tutorelui prin convenție, acesta nu poate refuza decât pentru unul motivele prevăzute la art.120, alin.(2) Cod civil: a împlinit vârsta de 60 de ani, femeia este însărcinată sau este mama unui copil mai mic de 8 ani, crește sau educă 2 sau mulți copii sau nu ar mai putea îndeplini această sarcină din cauza bolii, a infirmității, a felului activității desfășurate, a depărtării domiciliului sau din alte motive întemeiate.

Copilul care a împlinit vârsta de 10 ani este ascultat în mod obligatoriu.

În situația în care nu există un tutore desemnat se va consulta consiliul de familie, dacă a fost constituit de către instanța de tutelă.

Încheierea de numire a tutorelui se va comunica acestuia în scris și se va afișa la sediul instanței de tutelă și la primăria de domiciliu a minorului. Data comunicării încheierii către tutore reprezintă momentul de la care încep drepturile și îndatoririle acestuia.

Andreea Fleșter - colaborator al C.I.Av.„Tănase Ioan Mihai”


Articole înrudite