22 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Ce măsuri fiscale intră în vigoare de la 1 iunie 2022
Ce măsuri fiscale intră în vigoare de la 1 iunie 2022

Începând cu data de 1 iunie 2022, în cazul salariaţilor care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află funcţia de bază, nu se datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii pentru o sumă de 200 de lei reprezentând venituri din salarii şi asimilate salariilor în următoarele situaţii:
a) angajatorii majorează voluntar, oricând în perioada 1 iunie - 31 decembrie 2022 inclusiv, nivelul salariului de bază lunar brut cu suma de 200 de lei, respectiv de la 2.550 de lei la 2.750 de lei, pentru salariaţii care desfăşoară activitate în baza contractelor individuale de muncă, în executare la data de 1 iunie 2022, ce prevăd un nivel al salariului de bază lunar brut la aceeaşi dată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, egal cu nivelul salariului minim brut pe tară garantat în plată stabilit prin H.G. nr. 1071/2021 (pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată);
b) nivelul salariului de bază lunar brut stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este de 2.750 de lei, în cazul persoanelor nou-angajate în perioada 1 iunie - 31 decembrie 2022 inclusiv.
Prin derogare de la prevederile art. 77 alin. (2) - referitor la deduceri, din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, suma de 200 de lei nu se ia în calcul pentru aplicarea deducerilor personale.
Acest regim fiscal se aplică în perioada în care salariul majorat/de încadrare, după caz, este menţinut/stabilit la nivelul de 2.750 de lei, pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate în perioada 1 iunie - 31 decembrie 2022 inclusiv.
Suma de 200 de lei se diminuează în funcţie de:
a) perioada din lună pentru care s-a acordat majorarea salarială;
b) data de la care angajaţii noi sunt încadraţi în muncă la un nivel al salariului stabilit potrivit alin. (1) lit. b);
c) fracţia din lună pentru care se determină veniturile din salarii şi asimilate salariilor;
d) data de la care încetează contractul individual de muncă.
Baza legală: OUG 67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr. 494 din 18 mai 2022.


Articole înrudite