28 MAI 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, opţional
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, opţional

În virtutea rolului activ al organului fiscal, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi reaminteşte contribuabililor faptul că, începând cu data de 1 ianuarie 2023, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este opţional.
Persoanele juridice române, cu excepţia celor care desfăşoară activităţi în domeniul HoReCa, pot opta să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor celui în care îndeplinesc condiţiile de microîntreprindere prevăzute la art. 47 alin. (1) din Codul fiscal şi dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023.
Art. 47 alin. (1) din Codul fiscal defineşte microîntreprinderea ca fiind o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: (...)
c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro;
d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale;
e) nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii;
f) a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi/sau management, cu excepţia veniturilor din consultanţă fiscală, corespunzătoare codului CAEN: 6920 - «Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal», în proporţie de peste 80% din veniturile totale;
g) are cel puţin un salariat, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 48 alin. (3);
h) are asociaţi/acţionari care deţin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, incluzând şi persoana care verifică îndeplinirea condiţiilor.
Condiţia prevăzută la art. 47, alin. (1), lit.c) din Codul fiscal, referitoare la plafonul maxim de 500.000 euro, se aplică începând cu veniturile anului 2023, pentru veniturile aferente anului 2022 plafonul fiind de 1.000.000 euro. (Reglementare: art. IX lit. e) din O.G. nr. 16/2022, modificată prin Legea nr. 370/2022)
Microîntreprinderile care, în anul 2023, devin plătitoare de impozit pe profit ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 47 alin. (1) din Codul fiscal comunică organelor fiscale competente ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal 2023, prin depunerea formularului 700.
Începând cu data de 1 ianuarie 2023 persoanele juridice care desfăşoară activităţi în domeniul HoReCa pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, fără să aplice prevederile art. 52 din Codul fiscal.
În situaţia în care persoanele juridice care desfăşoară activităţi în domeniul HoReCa obţin în cursul anului venituri şi din alte activităţi în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN aferente domeniului HoReCa, pentru veniturile din alte activităţi aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de Titlul II - Impozitul pe profit din Codul fiscal, dacă îndeplinesc oricare dintre următoarele condiţii:
a) realizează venituri din consultanţă şi/sau management în proporţie de peste 20% inclusiv din veniturile totale;
b) desfăşoară activităţile de la art. 47 alin. (3) lit. f)-i) din Codul fiscal;
c) veniturile din alte activităţi au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro.
Acestea datorează impozit pe profit pentru veniturile din alte activităţi începând cu trimestrul în care s-a îndeplinit oricare dintre aceste condiţii, pentru întreaga perioadă în care există contribuabilul.
Temei legal: Art. 47 alin. (1), (2) şi (5), art. 48 alin. (1) şi (2) şi art. 55 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.


Articole înrudite