Şedinţele Consiliului Local Galaţi se vor ţine online Recomandat

Miercuri, 25 Martie 2020 14:07
Publicat în Eveniment
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Şedinţele Consiliului Local Galaţi se vor ţine online pe perioada stării de urgenţă instituite la nivel naţional din cauza pandemiei de coronavirus. Aceasta a fost decizia luată în unanimitate de aleşii locali gălăţeni, care s-au adunat marţi, 24 martie 2020, dotaţi cu măşti şi dezinfectanţi, pentru a aproba un singur punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind stabilirea Procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Galaţi, în situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate”. În hotărârea adoptată marţi nu se spune nimic despre transperanţă şi nici despre cum se vor face publice înregistrările video ale acestor şedinţe pentru a şti şi gălăţenii ce hotărăsc aleşii locali, cum de altfel nu sunt publice nici proiectele de hotărâri.

Cum se vor desfăşura şedinţele

Procedura de lucru în cadrul sedinţelor Consiliului Local al municipiului Galaţi, care va se va desfăşura pe o platformă online specială pentru aceste şedinţe, va fi următoarea: la începutul şedinţei, preşedintele de sedinţă, asistat de secretarul general al municipiului Galaţi, va face o prezenţă tehnică a consilierilor locali, pentru a se asigura că toate dispozitivele funcţionează normal. Secretarul general va face apelul nominal pentru fiecare consilier local în parte şi verifică şi anunţă dacă sunt îndeplinite condiţiile de cvorum pentru ca şedinţa să fie statutară, conform prevederilor legale. Preşedintele de sedinţă va da citire ordinii de zi, cu respectarea procedurii suplimentării şi aprobării acesteia conform prevederilor Codului administrativ. În situaţia în care consilierii locali doresc să se înscrie la cuvânt, Preşedintele de şedinţă va dispune pornirea microfoanelor, pe rând, în vederea acordării cuvântului. Fiecare consilier local are dreptul la o singură înscriere la cuvânt pentru fiecare proiect de hotărâre în parte, iar durata acesteia va fi de cel mult 3 minute. Pentru un proiect de hotărâre pot fi acordate maximum 2 luări de cuvânt. Preşedintele de sedinţă poate dispune oprirea microfonului consilierului local, dacă acesta are un comportament neadecvat, dacă intervenţia acestuia nu are legătură cu subiectul dezbătut sau dacă acesta depăşeşte cele 3 minute alocate.
Procedura de exercitare a votului se va desfăşura prin ridicarea mâinii. Opţiunile de vot sunt cele prevăzute în Codul administrativ. În situaţia în care, pe parcursul desfăşurării procedurii de vot, conexiunea cu unul sau mai mulţi consilieri locali încetează, apelul nominal pentru exprimarea opţiunii de vot va putea fi reluat o singură dată pentru consilierul/consilierii local/locali aflat/aflaţi în această situaţie. În cazul în care nu se poate restabili conexiunea, se consideră că alesul local aflat în această situaţie nu participă la vot. După efectuarea apelului nominal în vederea exercitării opţiunii de vot, Preşedintele de şedinţă anunţă dacă proiectul de hotărâre a fost adoptat sau respins, cu precizarea rezultatului votului, a numărului de voturi exprimate/neexprimate, precum şi a opţiunilor de vot exprimate. Pe toată durata desfăşurării şedinţei, Secretarul General al Municipiului Galaţi, asistat de personalul de specialitate din cadrul Biroului Informatizare, va urmări ca numărul consilierilor locali conectaţi să întrunească cerinţa de cvorum prevăzută în Codul administrativ pentru ca şedinţa să fie statutară.
Procedura de exercitare a votului se va desfăşura prin apel nominal şi pornirea microfonului fiecărui consilier local în parte pentru a-şi exprima votul. Opţiunile de vot sunt cele prevăzute în Codul administrativ (pentru, împotrivă, abţinere). Şedinţele Consiliului Local al Municipiului Galaţi vor fi înregistrate audio/video, iar dezbaterile vor fi consemnate într-un proces-verbal.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu