22 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 17 Galați
Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 17 Galați

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați anunță finalizarea proiectului Anvelopare
unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 17 Galați, Cod SMIS 122001, finanțat prin Programul
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente
a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile
publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri publice, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor
SUERD, Apel de proiecte nr. POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1.
Obiectivul general al proiectului a constat în scăderea consumului de energie primară la clădirile
publice și scăderea producerii de gaze cu efect de seră.
Obiectivul specific al proiectului a constat în creșterea performanței energetice a imobilului în
care funcționează Școala Gimnazială nr. 17 din Municipiul Galați, cu efecte favorabile asupra calității
mediului ambiental, a sănătății elevilor și îmbunătățirea calității actului educațional, prin reducerea
consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 135 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii
consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a clădirii.
Beneficiarii direcți sunt reprezentați de elevii învățământului primar și gimnazial, precum și de
personalul didactic și nedidactic. Beneficiarii indirecți reprezintă întreaga comunitate locală, comunitate
care este indirect influențată de condițiile de învățare oferite elevilor din această școală. De asemenea,
beneficiarii indirecți sunt și copiii de vârsta preșcolară care în urmatorii ani vor frecventa ciclurile primar
și gimnazial în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 17.
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.069.839,11 lei, din care asistenţa financiară
nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 1.585.549,02 lei.
Durata de implementare a proiectului: 01.01.2018 – 31.12.2023.
Impactul investiției la nivelul localității: reducerea consumului de energie primară și a emisiilor
de gaze cu efect de seră prin îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice din municipiul Galați.
Date de contact: Manager proiect – Ionel Burtea, Director Direcția Patrimoniu în cadrul Primăriei
municipiului Galați, tel. 0236307703, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..


Articole înrudite