23 FEBRUARIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Comunicat de presă 28.04.2022
Comunicat de presă 28.04.2022

Finalizarea proiectului

„ Dezvoltarea durabilă şi creşterea competivităţii societăţii Master Maintenance SRL”

S.C. Master Maintenance S.R.L., cu sediul in orașul Isaccea, str. Victoriei, nr. 242B, cam. 1, jud. Tulcea în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ Dezvoltarea durabilă şi creşterea competivităţii societăţii Master Maintenance SRL”, cod SMIS 123642, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii  2.2 A ITI:  “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor ”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.  Valoarea totală a proiectului este de 1.948.226,41 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 1.386.342,34 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 1.178.390,99 lei.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea durabilă şi creşterea competitivităţii societăţii MASTER MAINTENANCE S.R.L  prin investiţii,  în scopul diversificării serviciilor oferite şi dobândirea avantajului competitiv pe piaţă.

 

Obiectivele specifice:

  • Diversificarea activităţii prin introducerea unui serviciu nou aferent clasei CAEN 4312 – Lucrări de pregătire a terenului;
  • Dezvoltarea organizaţională prin creşterea numărului de angajaţi cu 3 persoane din care 1 persoană va proveni din diverse categorii defavorizate ;
  • Creşterea calităţii serviciilor şi a gradului de satisfacţie a clienţilor prin investiţii în utilaje performante, dotate cu tehnologie de ultimă oră, care măresc productivitatea, fiabilitatea şi siguranta operatorilor în procesul tehnologic de execuţie a lucrărilor de pregătire a terenurilor .

 

Obiectivele specifice pe termen mediu:

  • Consolidarea poziţiei pe piata judeţeană/regională
  • Creşterea numărului de clienţi şi a satisfacţiei acestora prin crearea unei valori adăugate proprii
  • Maximizarea rentabilităţii şi creşterea profitului şi a productivităţii firmei

Obiectivele specifice pe termen lung:

  • Îmbunătaţirea permanentă a serviciilor oferite prin adaptarea la cerinţele pieţei
  • Dezvoltarea cantitativă a afacerii prin creşterea numărului clienţilor, a cifrei de afaceri şi a numărului de angajaţi

Activitățile din cadrul acestui proiect au sprijinit  îmbunătăţirea competitivităţii societății și au creat un impact  economic  favorabil  pentru  diversificarea  portofoliului  de  produse  oferite.

De asemenea, implementarea proiectului va avea un impact pozitiv  și la nivelul localității/regiunii întrucât s-au creat 3 noi locuri de muncă și s-au achiziţionat echipamente  moderne,  dotate cu tehnologie de ultimă oră  pentru  a mări productivitatea.

Perioada de implementare a proiectului  a fost de 50 luni, respectiv între 15.05.2017  si  30.04.2022.

Date de contact beneficiar:

S.C. MASTER MAINTENANCE S.R.L.

tel.: 0745.256.272, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Articole înrudite