05 MARTIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Anunț de presă Data 30.04.2022
Anunț de presă Data 30.04.2022

Încheierea proiectului „ Îmbunătățirea competitivității economice a societății Gold Refining SRL prin achiziția de echipamente ”

Gold Refining SRL anunță încheierea implementării proiectului cu titlul „Îmbunătățirea competitivității economice a societății Gold Refining SRL prin achiziția de echipamente”, cod MySMIS 117245, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: “Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii (PI) 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării și Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 6.636.445,29  lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 2.881.051,19 lei.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea competitivităţii firmei pe o piaţă slab dezvoltată în România și în continuă creștere la nivel global.  Obiectivul specific al proiectului este crearea unei noi unităţi de producţie/prestare servicii.

Impactul proiectului la nivel local este crearea de noi locuri de muncă.

Date contact:

Elena Izabela Cotae

Administrator Gold Refining SRL

Tel: +40 751 225 566


Articole înrudite