Comunicat de presă 29 iunie 2022 Recomandat

Miercuri, 29 Iunie 2022 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Consiliul Judeţean Galaţi lansează proiectul: ”TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR – Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului cultural în Galaţi, România şi Hînceşti, Republica Moldova”. cod 1HARD/2.1/25

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, anunță lansarea proiectului „TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR – Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului cultural în Galaţi, România şi Hînceşti, Republica Moldova”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, Obiectivul tematic 3 - Promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric, Prioritatea 2.1 - Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric, cod 1HARD/2.1/25.

Contractul de finanțare s-a semnat la data de 20 aprilie 2022 și este implementat de UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în calitate de beneficiar lider, împreună cu Centrul Cultural “Dunărea de Jos” Galați, România, Consiliul Raional Hîncești și Primăria Comunei Mereșeni, raionul Hîncești, Republica Moldova.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea patrimoniului cultural și istoric local, ca factor cheie în creșterea atractivității teritoriale pe ambele părți ale graniței dintre România și Republica Moldova.

Proiectul, care se desfășoară pe o perioadă de 24 de luni, urmărește realizarea următoarelor obiective specifice:

- îmbunătățirea, prin lucrări de extindere și restaurare, a două monumente culturale, istorice și de arhitectură, respectiv construcția unei săli noi de spectacole la Casa Gheorghiade – Centrul Cultural ”Dunărea de Jos” Galați, România și restaurarea Morii cu Aburi din comuna Mereșeni, raionul Hîncești, Republica Moldova;

- promovarea patrimoniului local cultural și istoric, tangibil și intangibil, în rândul locuitorilor și vizitatorilor din Galați și Hîncești;

- dezvoltarea unei strategii eficiente privind valorificarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric din Galați și Hîncești.

Bugetul total al proiectului este de 1.737.165,98 euro, iar valoarea grantului alocat proiectului este de 1.499.869,86 euro.

Județul Galați va beneficia de o finanțare nerambursabilă de 1.009.438,9 euro, având un buget total de 1.192.191,66 euro.

Conferința de lansare va avea loc în data de 29 iunie 2022, ora 10:00, în Sala Mare a Consiliului Județean Galați din str. Eroilor nr. 7bis și are drept obiectiv informarea participanților cu privire la activitățile și rezultatele preconizate ale proiectului. Astfel, vor fi prezentate informații privind obiectivele proiectului, principalele activități ce urmează a fi derulate, detalii privind grupul țintă, precum și rezultatele așteptate.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este doamna Angela Teodorov, responsabil promovare, Direcția de Dezvoltare Regională, Consiliul Județean Galați, telefon 0236.302.556, e-mail: ddr@cjgalati.ro.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu