18 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Comunicat de presă: Consiliul Judeţean Galaţi lansează proiectul „Punct turistic plutitor la Dunăre”, cod SMIS 156982 - Galaţi, 9 martie 2023
Comunicat de presă: Consiliul Judeţean Galaţi lansează proiectul „Punct turistic plutitor la Dunăre”, cod SMIS 156982 - Galaţi, 9 martie 2023

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului „Punct turistic plutitor la Dunăre”, contractul de finanțare fiind semnat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 – 2020.

Acest proiect este finanţat din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020, Prioritatea Uniunii Europene 4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, Măsura 1 - Promovarea și sprijinirea activităților care duc la diversificare; crearea de locuri de muncă; valoare adaugată; învățare continuă; inovare.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea de noi facilități de promovare a potențialului turistic al teritoriului FLAG Prut-Dunăre, care să asigure deplasarea tuturor persoanelor interesate să descopere produsele și serviciile locale oferite de zona pescărească Prut-Dunăre. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 1 februarie 2023, iar perioada de implementare a proiectului este de 10 de luni.

Bugetul total al proiectului este de 2.510.543,00 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este în valoare de 1.780.098,72 lei iar valoarea totală neeligibilă este 730.444,28 lei.

Evenimentul de lansare a proiectului va avea loc în data de 9 martie 2023, ora 9:30, în Sala Mare a Consiliului Judeţean Galaţi din strada Eroilor, nr. 7 şi are drept obiectiv informarea comunității locale cu privire la activităţile şi rezultatele preconizate ale proiectului. Astfel, vor fi prezentate informații privind obiectivele proiectului, principalele activităţi ce urmează a fi derulate, detalii privind grupul ţintă precum şi rezultatele aşteptate. La eveniment vor participa reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi, ai finanțatorului, precum și ai instituțiilor mass-media locală şi regională.

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este doamna Eugenia Marcu, manager de proiect, consilier superior în cadrul Direcției Programe, Consiliul Județean Galați, telefon: 0236-302558, fax: 0236-413031, email: directia.programe@cjgalati.ro.


Articole înrudite