24 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
COMUNICAT DE PRESĂ Galați, 14.12.2023
COMUNICAT DE PRESĂ Galați, 14.12.2023

ASOCIAȚIA GALATZI 2020  anunță sfarsitul proiectului ,,ROBOFEST – APA EGAL VIAȚĂ - cod SMIS 152247’’, finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii PU - Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 699/21.12.2022 încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – prin Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 107.330 lei din care:

  • 72.447,75 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din FEPAM;
  • 24.149,25 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național;
  • 10.377 lei, cofinanțare eligibilă.

Proiectul are drept obiectiv conștientizarea copiilor și tinerilor, cu accent pe grupuri vulnerabile, cu privire la patrimoniul cultural/natural și antropic din arealul FLAG Galați și încercarea de a găsi potențiale soluții de dezvoltare durabilă a comunității cu accent pe domeniul pescuitului și acvaculturii cu ajutorul tehnologiei și a tehnicii. Acesta se încadrează în obiectivul general al Strategiei de dezvoltare a zonei pescărești Prut Dunăre Galați, respectiv ,,promovarea creșterii economice, a diversificării, a incluziunii sociale și a creării de locuri de muncă în cadrul comunităților de pescuit și acvacultură din zona pescărească Prut-Dunăre Galați’’. Proiectul ROBOFEST- APA EGAL VIAȚĂ răspunde acestui obiectiv prin încurajarea diversificării și incluziunii sociale în cadrul activităților de robotică educațională a copiilor și tinerilor cu preocupări în domeniul științei și tehnologiei.

Rezultate indeplinite:

  • O acțiune de promovare a patrimoniului natural, cultural și antropic prin utilizarea acestuia ca resursă de continuă inovare prin dezvoltarea unei rețele de 3 cluburi de robotică în Galați, Foltești și Frumușița, prin organizarea și derularea următoarelor activități: 4 activități de mentorat, 8 activități cu copiii și tinerii, organizarea unei rețele de cluburi de robotică;
  • O campanie de conștientizare și promovare a patrimoniului cultural, natural și antropic al zonei cu accent pe specificul pescăresc prin organizarea evenimentului ROBOFEST - concurs de roboți cu tematica principală ,,APA și VIAȚA’’, cu peste 150 de participanți - beneficiari indirecți, eveniment în care creațiile robotice realizate de grupul țintă sunt prezentate publicului larg, la fel ca și diversele soluții la problemele comunității, soluții care devin accesibile tuturor sunt supuse analizei unui juriu și premiate.

Date de contact: telefon 0743881675, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Articole înrudite