18 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Finalizarea proiectului „Furnizarea Sistemelor de Colectare Automată a Tarifelor de Călătorie, de Informare a Pasagerilor şi de Management al Flotei de Vehicule pentru Municipiul Galaţi”
Finalizarea proiectului „Furnizarea Sistemelor de Colectare Automată a Tarifelor de Călătorie, de Informare a Pasagerilor şi de Management al Flotei de Vehicule pentru Municipiul Galaţi”

Unitatea Administrativ-teritorială Municipiul Galaţi, în calitate de Beneficiar, a finalizat implementarea proiectului „Furnizarea Sistemelor de Colectare Automată a Tarifelor de Călătorie, de Informare a Pasagerilor şi de Management al Flotei de Vehicule pentru Municipiul Galaţi”, cod SMIS 125749, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea  dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Apel de proiecte POR/2018/4/4.1/2/Proiecte nefinalizate.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 26.189.365,90 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 20.827.650,00 lei.

Obiectivele specifice ale proiectului ce privesc reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sunt: îmbunătățirea calității călătoriilor cu transportul public și modurile nemotorizate, prin cresterea standardelor de calitate și siguranța în utilizarea acestor moduri de transport, scurtarea timpului de călătorie pentru transportul public, fără a înrăutăți condițiile de trafic în aria de studiu și în afara acesteia, creșterea frecvenței în transportul public, fără a înrăutăți condițiile de trafic în aria de studiu și în afara acesteia, reducerea congestiei din traficul rutier, a accidentelor si a impactului negativ asupra mediului prin scăderea cotei modale a transportului privat cu autoturismele.

Obiectivul general al proiectului este de a asigura un serviciu eficient de transport public de călători și/sau de a îmbunătăți condițiile pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Durata de implementare a proiectului este de 60 luni: respectiv de la data 11.12.2018 până la data 31.12.2023.

Date de contact: Manager de Proiect, Sorin Cristian Enache - tel. 0236.307.701, e-mail: sorin.enache@primariagalati.ro


Articole înrudite