18 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Finalizarea proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr.29”
Finalizarea proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr.29”

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați anunță finalizarea proiectului cu titlul Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr.29, cod SMIS 137358, finanțat prin Programului Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 3 –  Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM, în baza contractului de finanțare nr.7113 din 15.09.2021 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea eficienței energetice în clădirile publice din municipiul Galați, în scopul reducerii pierderilor energetice și reducerea costurilor cu energia termică, prin reducerea pierderilor de căldură.

Obiectivul specific al proiectului a vizat creșterea performanței energetice a imobilului în care funcționează Școala Gimnazială nr. 29 din municipiul Galați, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental, a sănătății elevilor și îmbunătățirea calității actului educațional, prin reducerea consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 135 kW/m2an a energiei consumate.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt: elevii înscriși precum și personalul angajat în cadrul unității de învățământ. Beneficiarii indirecți sunt viitorii absolvenți de cursuri primare și gimnaziale din județul Galați și localitățile învecinate care vor dori să frecventeze în următorii ani cursurile oferite în cadrul „Școlii Gimnaziale nr.29” din municipiul Galați.

Impactul investiției la nivelul localității: reabilitarea termică a școlii va avea un impact pozitiv asupra membrilor comunității. Lucrările realizate au rolul de a crește calitatea procesului instructiv-educativ urmare a implementării proiectului, prin îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic interior; reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice, reducerea costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum. Impactul social avut se măsoară în creșterea calității vieții.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 2.058.414,52 lei, din care valoarea sumei nerambursabile acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 1.707.209,84 lei.

Perioada de implementare a proiectului a fost de la 11.03.2019 –  31.12.2023.

Date de contact: Manager proiect – Stadoleanu Ioan Daniel, Director al Direcției Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale în cadrul Primăriei municipiului Galați, tel. 0236307750, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Articole înrudite