Ministerul Fondurilor Europene vrea să lanseze luna aceasta 28 de apeluri pentru programele POIM şi POCU

 
Marți, 05 Ianuarie 2016 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) vrea să lanseze, în a doua parte a lunii ianuarie, 28 de apeluri de proiecte pe cadrul financiar 2014-2020, potrivit datelor instituţiei. Cele mai multe apeluri sunt pentru Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM), respectiv 26, în timp ce pentru Programul Operaţional Capital Uman - 2.
Printre apelurile de pe POIM se numără "Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră", "Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine", "Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile", "Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)" în sectoarele de distribuţie şi producţie, "Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar", "Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor" sau "Creşterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în Bucureşti-Ilfov".
Cele două apeluri pe POCU se referă la formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate şi incluziunea socială şi combaterea sărăciei în comunităţile marginalizate.
"Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creşterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor", se arată în datele publicate pe site-ul MFE.
POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică.
Programul beneficiază de o alocare financiară de circa 11,8 miliarde euro, din care 6,94 miliarde euro - Fond de Coeziune, 2,48 miliarde euro - Fond European de Dezvoltare Regională şi 2,46 miliarde euro Cofinanţare.
Programul Operaţional Capital Uman (POCU) stabileşte priorităţile de investiţii, obiectivele specifice şi acţiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investiţiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007-2013 şi contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014-2020) - implicit al Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii din România, şi anume de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE. POCU are o alocare financiară de peste 4,32 miliarde euro.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu