13 APRILIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Proiectele contractate în cadrul POP 2007-2013 aflate în execuţie pot fi continuate în POPAM
Proiectele contractate în cadrul POP 2007-2013 aflate în execuţie pot fi continuate în POPAM

Direcţia Generală Pescuit – Autoritate de Management pentru POPAM 2014-2020 anunţă deschiderea sesiunii de depunere a solicitărilor pentru fazarea proiectelor contractate în cadrul POP 2007-2013 şi care se pot finaliza în cadrul POPAM 2014-2020.
Condiţii generale ce trebuie îndeplinite în vederea eşalonării proiectelor contractate în POP 2007-2013 şi continuate în POPAM 2014-2020 sunt următoarele: costul total al proiectului/contractului de finanţare să fie de minim 1 mil. de euro la cursul B.C.E. din luna iunie 2016, respectiv de 4,5033 lei/euro; proiectul trebuie să aibă două faze identificabile în mod clar din punct de vedere fizic şi financiar; cheltuielile aferente fazei a doua trebuie să fie eligibile în cadrul POPAM 2014-2020; contractul de finanţare aferent proiectului pentru care s-a solicitat fazarea trebuie să fie în perioada de execuţie; proiectul contractat în cadrul POP 2007-2013 trebuie să fie executat din punct de vedere fizic în proporţie de minim 50%; pentru fazarea proiectului se va avea în vedere bugetul indicativ al acestuia şi modificările de soluţie tehnică/constructivă aprobate de Autoritatea de Management; achiziţiile efectuate de către solicitantul fazării după data de 31.12.2015 trebuie analizate în vederea avizării de către Autoritatea de Management, conform instrucţiinilor sau prevederilor legale în vigoare; beneficiarul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP 2007-2013.
Solicitările se vor depune în perioada 13.06 - 27.06.2016, la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurarel - Direcţia Generală Pescuit – Autoritate de Management pentru POPAM 2014-2020.


Articole înrudite