19 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Reabilitarea şi eficientizarea energetică a Gradiniţei cu Program Prelungit  „Motanul Încălţat”
Reabilitarea şi eficientizarea energetică a Gradiniţei cu Program Prelungit „Motanul Încălţat”

Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galați anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Reabilitarea şi eficientizarea energetică a Gradiniţei cu Program Prelungit „Motanul Încălţat””, cod SMIS 137350, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri publice, Apel de proiecte cod POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM, în baza contractului de finanțare nr. 7192/20.10.2021 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi implicit scăderea costurilor cu energia termică.

Obiectivele specifice ale proiectului au constat în:

- Îmbunătăţirea eficienţei energetice prin efectuarea lucrărilor de reabilitare ce determină reducerea pierderilor de energie totală şi utilizarea resurselor regenerabile de energie;

- Reducerea consumului anual specific de energie electrică şi termică pentru încălzire şi reducerea consumului anual de energie primară;

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Rezultate obținute:

În urma implementării proiectului a avut loc reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizarea unor materiale şi tehnologii prietenoase pentru mediu care implicit va contribui la prevenirea schimbărilor climatice.

Impactul proiectului

Proiectul, pe lângă rezultatele pozitive directe, generează pe parcursul implementării și după implementare următoarele beneficii:

- creșterea gradului de confort, asigurarea unui ambient plăcut, îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității, de care vor beneficia copiii si cadrele didactice. Acest lucru va determina îmbunătățirea calității actului educativ și prevenirea abandonului scolar;

- diminuarea costurilor cu energia electrica și termică. În timp, economiile la bugetul local vor putea fi redirecționate către alte proiecte/investiții pentru creșterea calității vieții în municipiul Galați;

- folosirea tehnologiilor moderne în lucrările de modernizare și reabilitare, prietenoase cu mediul înconjurator, vor conduce la un impact scăzut asupra mediului înconjurător.

În urma realizarii proiectului, beneficiarii direcți sunt:

- copiii înscriși în învățământul preșcolar care vor beneficia de o educație modernă în spații modernizate si reabilitate conform cerințelor actuale, cu impact direct asupra dezvoltării personale și profesionale viitoare;

- colectivul didactic, personalul didactic auxiliar si nedidactic, locuitorii din cartierul micro 19.

Beneficiarii indirecți sunt în primul rând familiile copiilor, dar și comunitatea economică și socială locală și regională, știindu-se că bazele unui om de perspectivă, util societății, se pun în învățământul primar.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.081.933,66 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională a fost de 1.060.294,99lei.

Perioadă implementare : 15.03.2019 și 31.12.2023.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel:  0236310144, Manager proiect – Silviu Bacalum, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Galați, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 


Articole înrudite