24 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr. 25 din Municipiul Galați
Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr. 25 din Municipiul Galați

Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galați anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „ Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr. 25 din Municipiul Galați”, cod SMIS 137370, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri publice, Apel de proiecte cod POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM, în baza contractului de finanțare nr. 7716/02.05.2022 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din municipiul Galați, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și implicit scăderea costurilor cu energia termică prin reducerea pierderilor de căldură.

Obiectivele specifice ale proiectului au constat în:

1.Creșterea performanței energetice a imobilului în care funcționează Școala Gimnazială nr. 25 din municipiul Galați, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental, a sănătății elevilor și îmbunătățirea calității actului educațional, prin reducerea consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 120 kW/m2an a energiei consumate.

  1. Reducerea amprentei de carbon a clădirii, ca urmare a reducerii consumurilor energetice, respectiv un nivel anual specific al emisiilor echivalent CO2 sub 25Kg/m2/an.
  2. Utilizarea surselor regenerabile minim 10% din energia primară după implementarea proiectului.

Rezultate obținute:

În urma implementării proiectului a avut loc îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic interior, reducerea pierderilor de cădură și a consumurilor energetice și reducerea costurilor pentru încălzire, apă caldă de consum și iluminat.

Impactul proiectului

Proiectul, pe lângă rezultatele pozitive directe, generează pe parcursul implementării și după implementare următoarele beneficii:

- îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic interior;

- reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice;

- reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum;

- reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie, conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Beneficiarii direcți ai proiectului de modernizare și reabilitare a Școlii Gimnaziale nr.25 din municipiul Galați sunt elevii înscriși în învățământul primar și gimnazial, cadrele didactice ale școlii, personalul didactic auxiliar al unității de învățamânt și personalul nedidactic al unității de învățământ.

Beneficiarii indirecți reprezintă întreaga comunitate locală, comunitate care este indirect influențată de condițiile de învățare oferite elevilor din această școală.

Valoarea totală a proiectului a fost de 3.825.593,46 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională a fost de 2.190.709,55 lei.

Perioadă implementare : 01.05.2019 și 31.12.2023.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0236321255, Manager proiect – doamna Isac Irina-Gabriela, Serviciul de Proiecte și Finanțări Externe, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 


Articole înrudite