Se pot depune proiecte pentru finanţare în cadrul programului "Apel transnaţional 2018 - MANUNET"

 
Miercuri, 14 Februarie 2018 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Comisia Europeană oferă finanţare pentru consolidarea capacităţilor industriale şi a perspectivelor de afaceri în Europa, în special pentru IMM-uri, prin stabilirea de parteneriate transfrontaliere, precum şi consolidarea competitivităţii industriei prelucrătoare din Europa prin sprijinirea finanţării proiectelor de cercetare in domeniul prelucrător.
Beneficiarii eligibili ai programului sunt un consorţiu format din cel puţin 2 IMM-uri independente. Pot aplica şi companii mari, grupuri de cercetare academică. Atât timp cât din consorţiu fac parte 2 IMM-uri, pot participa şi universităţi sau alte organizaţii publice conform reglementărilor de finanţare regionale/naţionale.
Propunerile trebuie să demonstreze acţiuni de cercetare şi dezvoltare transnaţională cu un grad semnificativ de inovare, participarea puternică a IMM-urilor, orientare către piaţă, activităţi de aplicare practică a tehnologiilor de fabricaţie, expertiza partenerilor din proiect, valoare adăugată prin cooperare transnaţională şi scalarea impactului şi poziţionarea pe piaţă a solicitantului.
Tematicile programului sunt tehnologii de inginerie bazată pe cunoaştere, tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor pentru fabricaţie (robotica industrială, inginerie asistată de calculator şi proiectare, managementul duratei de viaţă a produsului), tehnologii de fabricaţie pentru aplicaţii energetice şi de mediu, inclusiv eficienţa resurselor, reciclarea, tehnologii de fabricaţie adaptive, inclusiv procese de îndepărtare, aderare, adăugare, formare, consolidare, asamblare, prelucrarea aditivilor, materiale noi pentru fabricare (aliaje, lubrifianţi, acoperiri, fibre textile, construcţii, izolare), noi metode de fabricaţie, dar şi componente şi sisteme de fabricaţie (dezvoltarea de demonstratoare, dispozitive şi echipamente, sisteme logistice) şi alte tehnologii, produse şi servicii legate de domeniul industriei de producţie.
Nu există limite bugetare, vor fi aplicate limitele impuse la nivel regional/naţional. Termenul limită de depunere a proiectelor este următorul: 23 martie 2018, ora 17:00 (CET) - pre-propuneri, 12 iulie 2018, ora 17:00 (CET) - propuneri finale.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu