19 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Planurile de amenajare a spaţiului maritim românesc solicitate de Comisia Europeană
Planurile de amenajare a spaţiului maritim românesc solicitate de Comisia Europeană

Comisia Europeană a trimis avize motivate Bulgariei, Greciei, Italiei, Ciprului şi României pentru neasigurarea punerii corespunzătoare în aplicare a Directivei (UE) 2014/89RO de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spaţiului maritim, se arată într-un comunicat al Executivului european.
Directiva stabileşte o abordare comună pentru ţările UE în ceea ce priveşte amenajarea zonelor maritime. Amenajarea spaţiului maritim are ca obiectiv organizarea activităţilor umane în zonele marine pentru îndeplinirea diverselor obiective ecologice, economice şi sociale. Printre aceste obiective se numără dezvoltarea unei economii albastre sustenabile, utilizarea sustenabilă a resurselor marine şi conservarea unor ecosisteme marine sănătoase şi a biodiversităţii.
„Punerea în aplicare a directivei este esenţială pentru atingerea acestor obiective ca parte a Pactului verde european. Directiva impune statelor membre costiere ale UE să elaboreze planuri de amenajare a spaţiului maritim până la 31 martie 2021 şi să prezinte Comisiei şi celorlalte state membre în cauză copii ale planurilor în termen de trei luni de la publicarea acestora. Cu toate acestea, Bulgaria, Grecia, Italia, Cipru şi România nu au întocmit şi nu au trimis încă Comisiei copii ale planurilor lor de amenajare a spaţiului maritim. Prin urmare, Comisia a decis să le trimită avize motivate. Statele membre menţionate au la dispoziţie două luni pentru a răspunde şi pentru a lua măsurile necesare vizând remedierea deficienţelor identificate. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la aceste cazuri”, se menţionează în comunicat.
Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, Comisia Europeană urmăreşte acţionarea în justiţie a statelor membre care nu şi-au îndeplinit obligaţiile ce le revin în temeiul legislaţiei UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare şi domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislaţiei UE, în beneficiul cetăţenilor şi al întreprinderilor, potrivit Agerpres.


Articole înrudite