05 MARTIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Constantin Bălăceanu-Stolnici deplâns de Academia Oamenilor de Ştiinţă din România
Constantin Bălăceanu-Stolnici deplâns de Academia Oamenilor de Ştiinţă din România

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România regretă profund trecerea din această lume a academicianului Constantin Bălăceanu-Stolnici.

"Academia Oamenilor de Ştiinţă din România îşi exprimă regretul profund la plecarea dintre noi a celui care a fost academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici (6 iulie 1923-20 august 2023). A fost o personalitate ilustră a ştiinţei, educaţiei şi culturii româneşti, un spirit polivalent şi enciclopedic, un om al Cetăţii, un simbol aristocratic al istoriei noastre. De-a lungul unei vieţi întinse pe un secol, printr-o activitate prodigioasă în domeniul medicinei, al cercetării ştiinţifice multidisciplinare şi al educaţiei academice, printr-o operă ştiinţifică şi culturală impresionantă, Constantin Bălăceanu-Stolnici s-a impus ca un nume de prestigiu al elitei ştiinţifice şi culturale româneşti. Între calităţile emblematice ale unei vieţi lungi şi fecunde, aşa cum a fost viaţa domniei sale, se numără cele de: profesor universitar, doctor în Neuropsihiatrie şi Geriatrie, medic neurolog, membru de onoare al Academiei Române, membru titular fondator al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale din România.

Născut la 6 iulie 1923, în Bucureşti, descendent al vechii familii boiereşti a Bălăcenilor, care a avut un rol însemnat în istoria Ţării Româneşti, a urmat liceul „I. C. Brătianu” din Piteşti, a absolvit Universitatea de Medicină din Bucureşti în 1947, iar în 1968 a obţinut titlul de doctor în Ştiinţe Medicale. Specializat în neuropsihiatrie şi geriatrie, a dezvoltat o carieră complexă, de-a lungul căreia a îmbinat în chip exemplar profesia medicală cu activitatea la catedra universitară. A fost medic specialist neurolog la Spitalul Colentina şi la Spitalul Dr. Cantacuzino, medic primar neurolog la Spitalul Gheorghe Marinescu din Bucureşti, medic primar geriatru, şef de secţie şi director general la Institutul Naţional de Gerontologie, şeful Serviciului Metodologic de Neurologie şi Neurochirurgie. În paralel, a fost preparator şi asistent la Catedra de Anatomie şi la Catedra de Neurologie din cadrul Institutului Medico-Farmaceutic, profesor suplinitor la Catedra de Cibernetică Generală a Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, profesor de neuropsihologie şi anatomie a sistemului nervos, profesor de istoria culturii şi ştiinţei, profesor asociat la Universitatea din Newcastle-upon-Tyne (Anglia), Universitatea Pontificală din Porto Alegre (Brazilia), Universidad Internacional Menéndez Pelayo din Santander (Spania), Academia Medicală Cataloneză din Barcelona (Spania), Colegiul de Medicină din Paris (Franţa). Domeniile de competenţă ale domniei sale au fost: neuropsihologia, anatomia şi fiziologia sistemului nervos, neurogeriatria, geriatria practică, neuropsihologia postmodernistă, cibernetica generală, neurocibernetica, personalitatea umană, genetica generală şi a comportamentului, antropogeneza şi geneza culturii,  istoria culturii şi ştiinţei. Ca medic şi om de ştiinţă, a fost pionier în domeniul neurociberneticii şi continuator al şcolii de geriatrie înfiinţate de acad. prof. dr. Ana Aslan, fiind cel care a introdus geriatria ca specialitate în sistemul sanitar din România. Până la venerabila vârstă de 100 de ani, profesorul Bălăceanu-Stolnici a rămas implicat şi activ în mai multe domenii, ocupând o serie de funcţii: Efor testamentar al Aşezămintelor Brâncoveneşti (Biserica Domniţa Bălaşa), Membru al Adunării Naţionale şi al Consiliului Naţional al Bisericii Ortodoxe Române, Preşedinte al Societăţii Ateneul Român, Director onorific al Institutului de Antropologie „Francisc Rainer” al Academiei Române, Preşedinte de onoare al Universităţii Ecologice din Bucureşti, Preşedinte al familiarilor Ordinului de Malta din România, Preşedinte al Centrului Internaţional Antidrog şi al Drepturilor Omului (C.I.A.D.O.) România.

Constantin Bălăceanu-Stolnici este autorul unei opere ştiinţifice şi culturale prodigioase, care cuprinde cărţi, monografii, studii atât în domeniile de specialitate, cât şi în arii mai largi ale ştiinţei, culturii şi civilizaţiei. Între acestea: Elemente de anatomie şi fiziologie a sistemului nervos, 1948; Elemente de neurocibernetică, 1967; Personalitatea umană – o interpretare cibernetică, 1972; Neurogeriatria, 1984; Anatomiştii în căutarea sufletului, 1981; Dialoguri despre cele văzute şi nevăzute, 1995; Tratat de geriatrie practică, 1998; Neuropsihologia postmodernistă, 2000; Structuri centrale ale sistemului nervos, 2001; Cele Trei Săgeţi – studiu de istorie naţională, 1995; Saga baronilor du Mont – 900 de ani de istorie politică şi militară a Europei, 1995; Saga Bălăcenilor, 2001; Introducere în studiul kabbalei iudaice şi creştine, 1996; Kabbala, între gnoză şi magie, 2004; Antropogeneza şi geneza culturii, 2006; Incursiune în antropogeneză, 2006; Genetica generală şi a comportamentului, 2008.

Pentru activitatea şi opera domniei sale, pentru meritele probate de-a lungul unei cariere îndelungate, Profesorul Constantin Bălăceanu-Stolnici a primit premii şi distincţii importante: Ordinul Steaua României în grad de Cavaler; Crucea Patriarhală şi Crucea Moldavă; Meritul Maltez în grad de ofiţer; Marele Premiu al Societăţii Franceze de Sinteze Înalte; Doctor Honoris Causa al mai multor universităţi din ţară.

Profesorul Constantin Bălăceanu-Stolnici a parcurs o mare parte din istoria secolului XX şi primele decenii ale secolului XXI, a desfăşurat o activitate strălucită în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii şi civilizaţiei, aducându-şi o valoroasă contribuţie la dezvoltarea acestora prin spirit, creaţie şi cunoaştere. Urmaş şi reprezentant al unei vechi familii aristocratice româneşti, domnia sa a fost, prin genealogie, merite şi ţinută, un „boier al lumii româneşti”, un promotor de prestigiu al valorilor spirituale şi morale autentice într-o societate care are nevoie acută de modele şi repere. Format în domeniul ştiinţelor medicale, medic şi profesor, domnia sa şi-a extins în permanenţă curiozitatea şi cercetările în domenii de avangardă ale ştiinţei şi în ariile vaste ale culturii şi civilizaţiei, dovedind un spirit comprehensiv şi fecund în cunoaşterea interdisciplinară şi transdisciplinară. Personalitate enciclopedică, de factură umanist-renascentistă, profesorul Bălăceanu-Stolnici a fost până la săvârşirea din această lume, la venerabila vârstă de 100 de ani, un spirit activ, curios şi investigativ, ataşat cercetării fundamentale şi, în acelaşi timp, deschis cunoaşterii din Era Tehnologiei şi a Inteligenţei Artificiale.

La împlinirea a 100 de ani de viaţă, la începutul lunii iulie 2023, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România i-a decernat academicianului Constantin Bălăceanu-Stolnici, membru ilustru al AOSR, Diploma de Excelenţă pentru Opera Omnia şi Medalia Jubiliară. Motivaţia acordării Diplomei de Excelenţă a fost următoarea: „pentru întreaga activitate ştiinţifică, academică, profesională, educaţională, culturală şi socială, desfăşurată sub semnul celor mai înalte standarde de calitate şi sub auspiciile valorilor umanismului, pentru OPERA OMNIA şi contribuţia excepţională la dezvoltarea domeniului ştiinţelor medicale, pentru o viaţă dedicată edificării prin educaţie, ştiinţă şi cunoaştere a tinerelor generaţii şi a societăţii româneşti, cu prilejul împlinirii vârstei de 100 de ani.”

Astăzi, la plecarea dintre noi a ilustrului academician Constantin Bălăceanu-Stolnici, membru titular fondator al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, comunitatea academică a AOSR îşi exprimă adânca durere şi regretul profund pentru despărţirea de marele savant şi profesor. Este o pierdere ireparabilă pentru educaţia academică, ştiinţa, cercetarea şi cultura românească, a unei personalităţi ştiinţifice şi culturale de prestigiu, a unui simbol al istoriei şi prezentului nostru.

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România transmite condoleanţe familiei îndoliate şi Îl roagă pe Bunul Dumnezeu să-l aşeze pe cel care a plecat între cei Drepţi, în Lumină veşnică!", transmite Biroul de Comunicare şi Relaţii Publice al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.


Articole înrudite