Cum se contestă procesele verbale de control emise de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Recomandat

Vineri, 11 Noiembrie 2022 13:27
Publicat în National
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

În situaţia în care un angajator a fost sancţionat pentru neregulile constatate în cadrul activităţii de muncă de către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), acesta poate contesta procesele verbale de control emise de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM). În cazul încălcării dispoziţiilor legale, angajatorul poate răspunde contravenţional. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii din România recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în litigii de muncă şi contestarea proceselor verbale emise de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) pentru a vă îndruma în demersurile necesare pentru contestarea proceselor verbale emise de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM).
Aplicarea reglementărilor generale şi speciale în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă este supusă controlului Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM), ca organism specializat al administraţiei publice centrale, conform art. 237 din Legea nr. 53/2003.

Răspunderea angajatorului sancţionat de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM)

În urma constatării încălcării dispoziţiilor legale în domeniul raporturilor de muncă, angajatorul poate răspunde contravenţional şi poate fi sancţionat cu amendă. Conform art. 260 din Legea nr. 53/2003, constatarea contravenţiilor şi sancţionarea se realizează de către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) prin întocmirea unui proces verbal de control. O primă ipoteză în care legea sancţionează angajatorul este reprezentată de nerespectarea dispoziţiilor privitoare la garantarea salariului minim brut. Această faptă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 la 2.000 de lei. O altă faptă care atrage sancţionarea angajatorului este obligarea sau împiedicarea salariaţilor (prin ameninţări sau violenţe) să participle la grevă sau să muncească în timpul grevei, amenda fiind între 300 şi 1.000 de lei. Primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă sau fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă al salariaţilor se sancţionează cu amendă de la 20.000 până la 200.000 de lei.
De asemenea, se pot acorda sancţiuni contravenţionale şi în următoarele cazuri: nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară, nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, nerespectarea dispoziţiilor privind înregistrarea de către angajator a demisiei etc.
Activitatea de muncă va fi suspendată până la achitarea amenzii şi va fi reluată după remedierea neregulilor constatate de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM).
Un avocat specializat în litigii de muncă, litigii contravenţionale şi contestarea proceselor verbale emise de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) vă poate îndruma în procedura de contestare a proceselor verbale emise de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) pentru evitarea aplicării sancţiunilor contravenţionale în mod nelegal.

Căile de atac împotriva procesului verbal de control

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 12/2001, împotriva procesului verbal de control emis de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea împotriva procesului verbal de control emis de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) se depune şi se soluţionează la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia ori la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contravenientul, executarea fiind astfel suspendată.
Instanţa competentă să soluţioneze plângerea împotriva procesului verbal de control verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat, administrează orice alte probe necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, şi hotărăşte asupra sancţiunii.
Atunci când eşti sancţionat de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) pentru încălcarea legislaţiei muncii din România, sancţiunea poate fi amenda contravenţională. Procesul verbal de control emis de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) poate fi contestat în condiţiile prezentate în Ordonanţa Guvernului nr. 12/2001, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.
Astfel, Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii din România recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în litigii de muncă, litigii contravenţionale şi contestarea proceselor verbale emise de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) pentru a vă îndruma în demersurile necesare pentru contestarea proceselor verbale emise de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) pentru evitarea aplicării sancţiunilor contravenţionale în mod nelegal. (sursa Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii din România)

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu