18 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
„Ne aºteptãm la un an bun pentru turismul românesc”
„Ne aºteptãm la un an bun pentru turismul românesc”

Autoritãþile din România se aºteaptã la un an bun pentru turismul autohton, în special în ceea ce priveºte intrãrile de turiºti din Austria, având în vedere cã s-a remarcat o creºtere semnificativã a interesului pentru turismul cu rulote auto, motociclete ºi a celui de tip city-break, în special pentru destinaþiile Bucureºti ºi Sibiu, susþine Autoritatea Naþionalã de Turism, pe baza rezultatelor unui studiu efectuat de Institutul Karmasin Motivforschung, la solicitarea concernului RUEFA/Verkehrsburo Group, document prezentat la Târgul de Turism de la Viena.
„De altfel, începând cu 1 ianuarie, un cunoscut tour-operator austriac a lansat pe piaþã un program de city-break Bucureºti la un preþ atractiv ºi care poate fi achiziþionat permanent”, afirmã ANT.
Conform studiului menþionat, 88% dintre austrieci vor sã cãlãtoreascã în acest an, mai mult decât oricând. O treime dintre aceºtia vor sã cãlãtoreascã mai des decât pânã acum.
De asemenea, studiul aratã faptul cã nouã din zece tineri plãnuiesc sã cãlãtoreascã în strãinãtate.
„Ca trend relevant, se constatã creºterea interesului pentru cãlãtorii individuale ºi pentru cele de tip «city-break». Concluzia generalã a studiului este cã anul 2014 va fi unul foarte bun pentru turism. Pornind de la acest context general favorabil, de la poziþia pe piaþa austriacã a destinaþiei România, a feed-back-ului primit de la firmele prezente la standul nostru ºi a celui primit de la tour-operatorii austrieci prezenþi cu stand propriu la târg ºi care vând destinaþia România, ne aºteptãm la un an turistic bun ºi pentru þara noastrã”, susþine ANT.
România a fost reprezentatã la Târgul de Turism de la Viena de 18 firme de turism, de douã primãrii (Sibiu ºi Timiºoara), de douã consilii judeþene (Satu Mare ºi Suceava), de Asociaþia pentru Ecoturism din România ºi de reprezentanþi ai Consistoriului Superior al Bisericii Evanghelice din România, potrivit informaþiilor transmise de Autoritatea Naþionalã pentru Turism (ANT).
„Târgul a fost vizitat de 150.367 de persoane, în creºtere cu 1,8% faþã de ediþia 2013, când s-au înregistrat 147.759 de vizitatori", precizeazã ANT.
Potrivit instituþiei, România s-a prezentat la Târgul de la Viena cu un concept care ºi-a propus sã îmbine elementele moderne, reflectate printr-un ecran tip "led", care urma conturul standului, ºi douã video-wall-uri formate din câte nouã module de monitoare extraplate sincronizate cu elemente autentice tradiþionale, reflectate de prezenþa unor meºteri populari, un ansamblu de dansuri populare din Satu Mare ºi o formaþie folcloricã din Maramureº.
Târgul de Turism de la Viena a avut loc în perioada 16 — 19 ianuarie 2014.


Articole înrudite