18 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Noi reguli pentru proprietarii care îşi închiriază locuinţele, de la 1 ianuarie 2023
Noi reguli pentru proprietarii care îşi închiriază locuinţele, de la 1 ianuarie 2023

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2022 a fost instituită obligaţia, ca începând cu data de 1 ianuarie 2023, pentru persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, de a înregistra contractul încheiat între părţi, precum şi modificările survenite ulterior, la organul fiscal competent.
Prin urmare, pentru contractele de închiriere încheiate după data de 1 ianuarie 2023, proprietarii - persoane fizice - vor avea obligaţia înregistrării la organul fiscal competent în termen de 30 de zile de la data încheierii. Pentru contractele aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, proprietarii - persoane fizice - vor avea obligaţia înregistrării (dacă nu sunt deja înregistrate) în termen de 90 de zile.
Proprietarii - persoane juridice - pot opta pentru înregistrarea contractelor de închiriere prin intermediul Spaţiului Privat Virtual.
Pentru bunurile deţinute în comun, fiecare coproprietar - persoană fizică - are obligaţia înregistrării contractului de închiriere.
Cererea de înregistrare, însoţită de copia contractului de închiriere, se depune de persoanele fizice direct la registratura organului fiscal, prin poştă sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (SPV).
Organul fiscal va notifica persoanele fizice care figurează în evidenţe cu venituri din chirii şi care nu şi-au îndeplinit obligaţia de înregistrare a contractelor.


Articole înrudite