19 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Comisia Europeană: Cea mai mare reformă a normelor privind bunăstarea animalelor în timpul transportului
Comisia Europeană: Cea mai mare reformă a normelor privind bunăstarea animalelor în timpul transportului

După cum a anunţat în cadrul Strategiei "De la fermă la consumator" - Agenda Pactului verde european pentru o agricultură şi o producţie alimentară durabile - Comisia Europeană a propus joi cea mai mare reformă din ultimii 20 ani a normelor UE privind bunăstarea animalelor în timpul transportului, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.
De asemenea, Comisia propune, pentru prima dată, noi norme ale UE privind bunăstarea şi trasabilitatea câinilor şi pisicilor care sunt crescute, ţinute şi comercializate ca animale de companie, în scopuri economice.
Pachetul include o revizuire a normelor actuale ale UE privind animalele în timpul transportului, care va îmbunătăţi bunăstarea celor 1,6 miliarde de animale transportate în şi din UE în fiecare an. Noile norme reflectă cele mai recente probe şi informaţii ştiinţifice, precum şi evoluţiile tehnologice.
Noile norme privind bunăstarea şi trasabilitatea câinilor şi pisicilor vor stabili, pentru prima dată, standarde uniforme ale UE pentru creşterea, adăpostirea şi manipularea câinilor şi pisicilor în unităţile de reproducţie şi în magazinele de animale de companie, precum şi în adăposturi. Trasabilitatea câinilor şi pisicilor va fi, de asemenea, consolidată prin identificarea şi înregistrarea obligatorie în bazele de date naţionale pentru a combate traficul ilegal şi a controla mai bine condiţiile de bunăstare a animalelor în unităţi.
În cele din urmă, Comisia propune măsuri suplimentare pentru a aborda iniţiativa cetăţenească europeană (ICE) "O Europă liberă", care solicită o interdicţie la nivelul UE privind creşterea animalelor pentru blană şi vânzarea de produse care conţin astfel de blănuri pe piaţa unică. Comisia salută iniţiativa şi recunoaşte că bunăstarea animalelor rămâne o preocupare majoră pentru cetăţenii europeni.
Normele UE existente pentru animale în timpul transportului datează de 20 de ani. Ele nu mai reflectă realităţile actuale, cele mai recente informaţii şi recomandări ştiinţifice, obiectivele de durabilitate sau preocupările legitime ale cetăţenilor noştri în ceea ce priveşte bunăstarea animalelor. Prin urmare, propunerea de joi se axează pe domenii-cheie vitale pentru asigurarea bunăstării animalelor în timpul transportului: durata călătoriilor va fi redusă, iar în timpul călătoriilor de lungă durată, animalele trebuie descărcate pentru anumite perioade de odihnă, hrănire şi adăpare. Se vor aplica norme speciale animalelor destinate sacrificării şi animalelor vulnerabile, cum ar fi viţeii neînţărcaţi şi animalele gestante. De asemenea, limitele pentru asigurarea unui spaţiu minim pentru diferitele animale vor fi mărite şi adaptate la fiecare specie, transportarea în temperaturi extreme va fi supusă unor condiţii stricte, incluzând transportarea exclusiv pe timp de noapte, în cazul în care temperaturile depăşesc 30 grade. În plus, atunci când temperaturile sunt sub 0 °C, vehiculele rutiere trebuie să fie acoperite, iar circulaţia aerului în compartimentul pentru animale trebuie controlată, pentru a proteja animalele de expunerea la vânt în timpul călătoriei. În cazul în care temperaturile scad sub -5 °C, împreună cu măsurile menţionate anterior, durata călătoriei nu trebuie să depăşească 9 ore. De asemenea, normele privind exportul de animale vii din Uniune vor fi înăsprite, inclusiv controale mai bune în ţările terţe pentru a îndeplini standarde echivalente cu cele din UE şi vor fi valorificate la maximum instrumentele digitale pentru a facilita aplicarea normelor de transport (de exemplu, localizarea în timp real a vehiculelor, baza de date centrală).
Aproximativ 44% din gospodăriile din UE au un animal de companie. Comerţul cu câini şi pisici a crescut considerabil în ultimii ani, cu o valoare anuală de 1,3 miliarde EUR. Cu toate acestea, standardele de bunăstare a animalelor pentru creşterea profesională, deţinerea şi vânzarea câinilor şi pisicilor diferă foarte mult de la un stat membru la altul. Există, de asemenea, numeroase dovezi privind practicile şi abuzurile care nu corespund standardelor.
În plus, comerţul ilegal cu câini şi pisici a crescut puternic, accelerat de creşterea pieţei online, care reprezintă în prezent 60 % din totalul vânzărilor de câini şi pisici în UE. Un nou raport publicat astăzi denunţă amploarea comerţului ilegal cu câini şi pisici, precum şi lacunele actuale care permit acest lucru.
Propunerea de joi nu prezintă noi reglementări pentru cetăţeni şi proprietarii de animale de companie. Ea stabileşte norme uniforme ale UE pentru bunăstarea câinilor şi pisicilor care sunt crescuţi sau ţinuţi în unităţi de reproducţie, în magazine de animale de companie, precum şi în adăposturi: pentru prima dată, se vor aplica standarde minime în ceea ce priveşte creşterea, adăpostirea, îngrijirea şi tratarea acestor animale în întreaga UE, vor fi cerinţe stricte în materie de trasabilitate, împreună cu controale automatizate pentru vânzările online, care vor ajuta autorităţile să controleze creşterea şi comercializarea câinilor şi pisicilor, şi vor permite cumpărătorilor, să verifice dacă identificarea şi înregistrarea acestora sunt corecte. În plus, statele membre vor trebui să ofere instruire responsabililor cu manipularea animalelor, iar orice persoană care cumpără un câine sau o pisică va fi informată cu privire la importanţa deţinerii responsabile a animalului, iar importurile de câini şi pisici vor trebui să respecte standarde echivalente de bunăstare.
De asemenea, Comisia a răspuns astăzi unei iniţiative cetăţeneşti europene. Iniţiativa "O Europă fără produse din blană" invită Comisia să ia măsuri pentru a interzice: deţinerea şi uciderea animalelor în scopul unic sau principal al producţiei de blană şi introducerea pe piaţa UE a blănurilor de animale de crescătorie şi a produselor care conţin astfel de blănuri. De asemenea, iniţiativa ridică probleme importante în ceea ce priveşte protecţia sănătăţii umane, animale şi a mediului, pe care Comisia o va evalua urmând abordarea sa de tip "O singură sănătate", care are ca principiu de bază recunoaşterea faptului că sănătatea oamenilor, a animalelor şi a mediului sunt legate în mod indisolubil.
Comisia a însărcinat EFSA să furnizeze un aviz ştiinţific privind bunăstarea animalelor crescute pentru blană. Pe baza acestei contribuţii ştiinţifice şi a unei evaluări a impactului economic şi social, Comisia va comunica apoi cu privire la cele mai adecvate măsuri, notează Agerpres.


Articole înrudite