09 IUNIE 2023 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Dosar penal pentru un viceprimar din judeţul Galaţi acuzat de conflict de interese
Dosar penal pentru un viceprimar din judeţul Galaţi acuzat de conflict de interese

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a constatat starea de conflict de interese de natură administrativă şi a sesizat organele de urmărire penală în cazul lui Bîrlădeanu Emil Constantin (foto ↑), viceprimar şi fost consilier local al comunei Cosmeşti din judeţul Galaţi.

"În perioada exercitării mandatului, deşi avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat la adoptarea Hotărârilor C.L. Cosmeşti privind aprobarea alocării, în scopul finanţării anuale, de sume de bani din bugetul autorităţii publice locale Cosmeşti către un club sportiv aflat în subordinea C.L. Cosmeşti la care acesta deţinea calitatea de director, iar fiul său o funcţie contractuală, contribuind astfel, în mod direct şi nemijlocit, la transferarea către clubul sportiv a unor sume de bani din care au fost plătite salariile şi premiile încasate de fiu.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) şi alin. (2) – (5) din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia «Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali. (1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv. (...); (2) În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei; (3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. (4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.».

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către Bîrlădeanu Emil Constantin a infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, a  semnat în calitate de director al clubului sportiv, o serie de documente care au stat la baza alocării din bugetul local a unor sume de bani din care au fost plătite salariile şi premiile încasate de fiul său în calitate de angajat cu contract individual de muncă al clubului sportiv", potrivit unui comunicat al ANI.

Potrivit ANI, "persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris", dar Bîrlădeanu Emil Constantin nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

"Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (...) încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective (...). Persoana (...) faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică (...) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului", menţionează ANI în comunicatul citat. *sursa foto: Facebook

Articole înrudite