Programul PSD: 290 milioane euro pentru împădurirea a 50.000 ha

Miercuri, 23 Noiembrie 2016 00:00
Publicat în Politica
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Suprafaţa pădurilor din României este 6.540.000 ha şi reprezintă 27,1% din suprafaţa totală a ţării. Conform celor mai recente evaluări la nivelul întregii ţări, eroziunea hidrologică afectează aproximativ o suprafaţă echivalentă cu întreg fondul forestier naţional existent în prezent.
În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Durabilă a Pădurilor, pentru creşterea suprafeţei fondului forestier şi refacerea echilibrului factorilor de mediu, în prima etapă va fi alocată suma de 290 milioane euro, necesară împădurii unei suprafeţe de 50.000 ha, cu prioritate în zonele de câmpie. Sursele de finanţare provin din fonduri proprii ale Romsilva, Administraţia Fondului de Mediu, fonduri europene, bugetul de stat şi autorităţi locale.
Realizarea programului naţional de împădurire va urmări într-un mod etapizat şi coerent împădurirea unor terenuri cu altă destinaţie decât cea silvică, în suprafaţă de 1,2 milioane ha, până în anul 2025, astfel încât România să atingă media europeană a suprafeţei forestiere. Totodată, prin lucrările de împădurire a terenurilor din afara fondului forestier naţional şi a terenurilor cu destinaţie agricolă se urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, creşterea recoltelor agricole, prevenirea şi combaterea eroziunii solului, optimizarea peisajului, protejarea căilor de comunicaţie, a digurilor şi a malurilor, a localităţilor şi a obiectivelor economice, sociale şi strategice.  

Prof.dr.ing. Lucian Georgescu, candidat PSD pentru Senat:


„Cu doar 37.000 ha de fond forestier, judeţul Galaţi se numără printre cele mai sărace zone ocupate cu păduri, consecinţele acestui deficit manifestându-se atât prin condiţiile improprii de vegetaţie pentru unele culturi agricole, dar mai ales forestiere, temperaturi extreme în perioada de vară, lipsa precipitaţiilor pentru perioade îndelungate, contribuind astfel la eroziune accentuată a terenurilor. Ponderea pădurilor din suprafaţa totală a judeţului, de doar 7,8%, se află mult sub media naţională. Pornind de la un model de analiză complex, au fost diagnosticate şi identificate zonele de risc prioritare din judeţul Galaţi în care trebuie ca acţiunile de refacere a condiţiilor de mediu prin împădurire să fie realizate imediat. Astfel, la nivelul judeţului Galaţi putem atrage peste 40 milioane euro pentru împădurirea a peste 7.000 ha terenuri degradate, care nu se pretează pentru agricultură.”

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu