18 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App

Datorită interesului larg de care se bucură finalizarea procesului de restituire a proprietăţilor, interes manifestat atât în cadrul audienţelor acordate, cât şi prin intermediul   petiţiilor, ne-am propus să prezentăm, în câteva materiale succesive, principalele prevederi ale Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.278 din 17 mai 2013. În ziarul de astăzi, vom prezenta ultimul material pe această temă: măsurile privind urgentarea soluţionării cererilor de restituire.

Se instituie un termen de decădere în procedura administrativă, de 90 de zile, în care persoanele care se consideră îndreptăţite pot completa cu înscrisuri dosarele depuse la entităţile învestite de lege pentru soluţionarea cererilor de restituire. În anumite condiţii, acest termen poate fi prelungit, o singură dată, cu 60 de zile. Termenul curge de la data la care persoanei i se comunică în scris documentele necesare soluţionării cererii sale. Dacă aceste documente nu se află în posesia persoanei, le va solicita de-ndată instituţiei deţinătoare, care are obligaţia de a le elibera în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Comisiile locale şi judeţene de fond funciar au obligaţia de a soluţiona toate cererile de restituire, de a efectua punerile în posesie şi de a elibera titlurile de proprietate pană la data de 1 ianuarie 2016.

Entităţile învestite de lege au obligaţia de a stabili numărul cererilor înregistrate şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a Legii nr.165/2013 (21.05.2013) şi de a-l afişa le sediul lor. De asemenea, aceste date se transmit Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, care le va centraliza şi le va publica pe pagina sa de internet. Entităţile învestite de lege au obligaţia de a soluţiona cererile formulate potrivit Legii nr.10/2001 în următoarele termene: 12 luni - cele care mai au de soluţionat până la 2.500 de cereri, 24 de luni - cele care mai au de soluţionat între 2.500 şi 5.000 de cereri, 36 de luni - cele care mai au de soluţionat peste 5.000 de cereri. Aceste termene curg de la data de 1 ianuarie 2014.

Dosarele înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor vor fi soluţionate în termen de 60 de luni de la data intrării în vigoare a Legii nr.165/2013, cu excepţia dosarelor de fond funciar, care vor fi soluţionate în termen de 36 de luni. Numărul acestor dosare se publică pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale Pentru Restituirea Proprietăţilor şi se comunică, la cerere, persoanelor îndreptăţite. Dosarele care vor fi transmise Secretariatului Comisiei Naţionale după întrarea în vigoare a Legii nr.165/2013 vor fi soluţionate în termen de 60 de luni de la data înregistrării lor, cu excepţia celor de fond funciar, care vor fi soluţionate în termen de 36 de luni. Data înregistrării acestor dosare se publică pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale Pentru Restituirea Proprietăţilor şi se comunică, la cerere, persoanelor îndreptăţite.

Deciziile emise cu respectarea termenelor menţionate pot fi atacate de persoana care se consideră îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul entităţii emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării. În cazul în care autoritatea învestită de lege nu emite decizia în termenele menţionate, persoana care se consideră îndreptăţită se poate adresa tribunalului competent, în termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor. În toate aceste situaţii, instanţa judecătorească se pronunţă asupra existenţei şi întinderii dreptului de proprietate şi dispune restituirea în natură sau, după caz, acordarea de măsuri reparatorii în condiţiile Legii nr.165/2013. Hotărârile judecătoreşti pronunţate în aceste speţe sunt supuse numai apelului. Cererile şi acţiunile în justiţie formulate în temeiul Legii nr.165/2013 sunt scutite de taxa de timbru judiciar.

În afara măsurilor judiciare prezentate, pentru asigurarea eficacităţii măsurilor stabilite de Legea nr.165/2013, inclusiv respectarea termenelor stabilite, au fost instituite contravenţii, care se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei. Constatarea şi sancţionarea acestor contravenţii se fac de către împuterniciţii Autorităţii Naţionale Pentru Restituirea Proprietăţilor, precum şi de către prefecţi sau împuterniciţii acestora.

Persoanele care se consideră lezate de autorităţile publice trebuie să ştie că Biroul teritorial Galaţi al instituţiei Avocatul Poporului le stă la dispoziţie pentru a le apăra drepturile  şi libertăţile în raporturile cu autorităţile publice şi poate fi contactat telefonic la numărul 0236/32.00.10 şi pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. De asemenea, acordă audienţe de luni până joi, între orele 9 – 16, şi vineri, între orele 9 – 12, la sediul situat în Galaţi, Bulevardul Marea Unire, zona Faleza Dunării, în clădirea Camerei de Conturi.

Expert, Liviu Coman-Kund


Articole înrudite