24 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Start  pentru sesiunea de toamnă a admiterii la Universitatea „Danubius” Profesii actuale şi viitoare pentru o carieră sigură! 9- 27 septembrie
Start pentru sesiunea de toamnă a admiterii la Universitatea „Danubius” Profesii actuale şi viitoare pentru o carieră sigură! 9- 27 septembrie

A doua sesiune de admitere la Universitatea “Danubius” din Galaţi aşteaptă candidaţi pentru locurile disponibile rămase la programele de studii de licenţă şi de masterat, la noile programe de studii postuniversitare cât şi la Şcoala Postiliceală Danubius.

Iată care sunt opţiunile ofertei educaţionale pentru admiterea din toamnă!

FACULTATEA DE DREPT

Una dintre cele mai bune Facultăţi de profil din ţară, Facultatea de Drept a Universităţii “Danubius” este recunoscută la nivel naţional şi internaţional pentru performanţa academică a cadrelor didactice, pentru numeroasele premii obţinute de studenţii acestei Facultăţi la competiţiile ştiinţifice din ţară dar mai ales pentru profesionalismul absolvenţilor săi.

Opţiunile candidaţilor se pot îndrepta către oricare formă de învăţământ: cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă.

Oferta educațională a Facultății de Drept a Universității „Danubius” din Galați vine în sprijinul pieței muncii cu programe de masterat acreditate de interes și racordate la nevoia reală a Europei de specialiști în domeniile:

DREPTUL UNIUNII EUROPENE: Absolventul programului de masterat DREPTUL UNIUNII EUROPENE este specialist în domeniul dreptului european, pregătit de Universitatea „Danubius” printr-un învățământ performant, dezvoltat și perfecționat printr-o activitate de cercetare complexă respectând rigorile impuse de societatea informațională modernă aflată într-o dinamică continuă.

DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ EUROPEANĂ : Creditele obținute la finalizarea acestui program de masterat atestă pregătirea superioară absolventului pentru a profesa ca: funcţionar public, specialist în administraţia publică, consilier instituții publice, funcţionar public european, inspector în administrația publică, consilier/expert forță de muncă și șomaj, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, consilier afaceri europene, auditor intern în sectorul public, evaluator de competențe profesionale etc.

ȘTIINȚE PENALE: masterat care acoperă, prin disciplinele din planul de învățământ, necesitatea pregătirii profesionale și perfecționării absolvenților facultăților de drept care dețin o funcție care implică atribuții în înfăptuirea și administrarea actului de justiție penală (judecători, grefieri, avocați, procurori, polițiști, etc.), cât și absolvenților care urmăresc o asemenea perspectivă.

După absolvire, vă puteţi îndrepta spre profesii precum: expert prevenire și combatere a corupției, expert criminalistică, cercetător în domeniul științelor juridice, asistent de cercetare în domeniul științelor juridice, ofițer de legătură vamal, judecător, procuror, avocat etc.

Din sistemul de urmărire a traiectoriei profesionale a studenţilor, instituit la nivelul facultăţii în ultimii ani şi în continuă perfecţionare, se constată că aproape 70 dintre absolvenţii programelor de studii de masterat se integrează în următorii doi ani după absolvire.

Toate programele de studii, pentru toate formele de învăţământ sunt ACREDITATE!

PROGRAME POSTUNIVERSITARE ÎN DOMENIUL DREPT

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă, indiferent de specializarea absolvită, se pot înscrie începând cu anul universitar 2013 – 2014 la unul dintre cele patru programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă înfiinţate în cadrul Facultății de Drept, în colaborare cu Centrul de Formare Profesională al Universităţii “Danubius”:

PROTECTIA JURIDICĂ A COPILULUI

Durata: 144 ore

Număr credite: 18

Discipline: Instituţii naţionale şi locale cu atribuţii în protecţia juridică a minorului; Reglementări internaţionale privind protecţia minorului Rolul familiei şi politici de îngrijire alternativă a copilului; Reglementarea serviciilor sociale pentru copii în România; Autoritatea părintească între reglementare şi practică; Răspunderea penală a minorului.

INSTITUŢII DE DREPTUL FAMILIEI ŞI ACTE DE STARE CIVILĂ

Durata: 144 ore

Număr credite: 18

Discipline: Instituţia căsătoriei şi instituţia divorţului; Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor; Organizarea activităţilor de stare civilă; Acte şi fapte de stare civilă; Atribuţiile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare în materie de stare civilă; Practica CEDO în domeniul relaţiilor de familie.

MECANISME JURIDICE PENTRU O ADMINISTRAŢIE PERFORMANTĂ

Durata: 192 ore

Număr credite: 24

Discipline: Separaţia puterilor în stat; Administraţia publică la nivel European; Cariera funcţionarului public; Procedura contenciosului administrative; Achiziţii publice – reglementări naţionale şi europene, Comunicare în administraţia public; Protocol instituțional; Contabilitate şi gestiune financiară în instituţiile publice.

INFRACŢIUNI PREVĂZUTE IN LEGI SPECIALE

Durata: 192 ore

Număr credite: 24

Discipline: Particularităţi ale infracţiunilor prevăzute în legi speciale; Reglementări procedurale specifice infracţiunilor prevăzute în legi speciale; Tehnici de investigare criminalistică specifice infracţiunilor prevăzute în legi speciale; Infracţiuni la regimul ordinii şi liniştii publice; Infracţiuni de natură economico-financiară; Infracţiuni privind criminalitatea organizată; Infracţiuni de corupţie; Aspecte criminologice şi de prevenire a infracţiunilor prevăzute în legi speciale.

Parcurgerea acestor programe are ca finalitate actualizarea, dezvoltarea şi perfecţionarea unor competenţe specifice anumitor calificări universitare şi standarde ocupaţionale în strânsă corelaţie cu schimbările pieţei muncii.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Programele de studii de licenţă din cadrul doresc să devină specialişti capabili să susţină şi să dezvolte activitatea economico-financiară la nivel local, regional, naţional şi internaţional, să gestioneze şi să influenţeze dimensiunea valorică a societăţii în domeniile specifice: finanţe şi bănci, administrarea afacerilor; contabilitate şi informatică de gestiune şi informatică economică.

Trei ani de studiu cu profesori de renume internaţional în domeniul ştiinţelor economice, perioadă în care vei parcurge stagii de practică în cadrul instituţiilor de profil publice şi private bancare, financiare etc. şi în care poţi trăi frumoasa experienţă a mobilităţilor studenţeşti prin granturile ERASMUS, te vor pregăti pentru numeroasele oportunităţi în carieră ale absolventului unuia din programele de licenţă ale acestei Facultăţi, oferindu-ţi posibilitatea unei profesii sigure, de multe ori fără competiţia generaţiilor anterioare.

Oferta educaţională a Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii “Danubius” din Galaţi este mai bogată anul acesta, cuprinzând noi programe de masterat internaţionale, interdisciplinare, unele cu predare în limba engleză.

MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERŢ ŞI TURISM – CU PREDARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ: forma de învăţământ cu frecvenţă. Este un nou program de masterat creat pentru întregirea pregătirii profesionale a studenţilor masteranzi pentru poziţii de lesdership în comerţ şi industria ospitalităţii, prin îmbunătăţirea aptitudinilor acestora cu calificări în domeniul managementului, pentru implementarea unor strategii de dezvoltare sustenabilă a afacerilor în comerţ şi turism.

MANAGEMENTUL BIOECONOMIEI ÎN CONTEXTUL CREŞTERII DURABILE: forma de învăţământ cu frecvenţă, unul dintre programele de masterat care a fost înfiinţat pornind de la cerinţele emergente ale pieţei muncii internaţionale de specialişti în bioeconomie, domeniu care funcţionează foarte bine în statele dezvoltate europene, în SUA şi Australia. Programul de masterat este unic în România!

Absolvenţii acestui program de studii masterale vor beneficia de marele avantaj al confruntării continue şi stimulante cu mediul de afaceri, numeroase instituţii private de maximă importanţă încheind deja parteneriate cu Universitatea “Danubius” în vederea colaborării cu masteranzii şi, mai apoi, absolvenţii acestui program masteral.

SHIPPING INTERNATIONAL TRADE AND FINANCE, MASTER INTERNAȚIONAL ŞI INTERDISCIPLINAR, înfiinţat în parteneriat cu Universitatea Piraeus din Grecia, oferă asolvenţilor DIPLOMĂ DUBLĂ emisă de ambele universităţi: forma de învăţământ cu frecvenţă.

Recunoscut la nivel mondial, Departamentul de Studii Maritime al Universităţii Piraeus din Grecia s-a alăturat Universităţii “Danubius” în demersul de a înfiinţa singurul masterat din România care se adresează absolvenţilor de licenţă care doresc să îşi completeze profesia cu un program masteral de shipping.

Fiind un program de studii global, cursurile sunt susţinute în limba engleză de profesori specializaţi în domeniile shipping, comerţ international, dezvoltare regională şi finanţe international.

La finalul acestui masterat, absolventul va primi o diplomă dublă atestată de ambele Universităţi partenere, cu recunoaștere la nivel global.

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

Cu trei domenii de studiu de licenţă şi trei specializări, această Facultate, cu o pronunţată componenţă umanistică, oferă o maximă deschidere spre viitor, studenţii care vor fi admişi vor dobândi, în decursul celor trei ani, nu doar informaţia fundamentală din domeniu ci şi o gamă largă de cunoştinţe specifice unor discipline care îi va modela ca personalitate, le va deschide noi orizonturi ale cunoaşterii şi îi va transforma în personalităţi flexibile, apte să îşi asume provocările următoarelor decenii.

Domeniul de studiu: Ştiinţe ale Comunicării, Specializarea: COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE: (IF – ACREDITAT; ID – AUTORIZAT). Absolventul alege, după trei ani de studiu, dacă va profesa ca şi specialist relaţii publice, mediator, purtător de cuvânt, brand manager, organizator târguri şi expoziţii, prezentator expoziţii, formator, profesor în învăţământul gimnazial – ştiinţe ale comunicării, responsabil al managementului de responsabilitate socială etc.

Domeniul de studiu: Ştiinţe Administrative, Specializarea: ASISTENŢĂ MANAGERIALĂ ŞI SECRETARIAT: (IF - AUTORIZAT). Vor avea prioritate la angajare în faţa managerilor marilor companii absolvenţii acestei specializări care vor putea deveni: asistent manager, şef de cabinet, secretar asistent - director care, printre altele, asistă şeful companiei în probleme de comunicare, de documentare şi coordonare a gestiunii interne a firmei, secretar notariat, funcţionar administrativ etc.

Domeniul de studiu: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Specializarea:RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE, IF – ACREDITAT). Absolvenţii acestei specializări vor fi  pregătiţi pentru a profesa ca specialişti în relaţii internaţionale, consilier pe probleme de relaţii internaţionale şi integrare europeană în instituţii publice şi private, analist de politică externă, consilier şi manager pentru proiecte europene etc.

Singura Facultate din Estul României care are un program de masterat ai cărui absolvenţi vor avea un rol major în realizarea unui sistem internaţional în care talerul intereselor comune ale statelor, de cooperare şi colaborare va contrabalansa puternic talerul intereselor concurente, este Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale a Universităţii “Danubius” din Galaţi.

Masteranzii înscrişi la programul de masterat AFACERI ŞI ECONOMIE INTERNAŢIONALĂ vor beneficia în decursul a doi ani de studii de o pregătire interdisciplinară performantă care le va oferi baza teoretică şi deprinderile practice pentru inserţia precisă în instituţii şi organisme în care să îşi utilizeze competenţele.

ŞCOALA POSTLICEALĂ DANUBIUS

Şcoala Postlicală Danubius asigură elevilor, absolvenţi de liceu care au promovat sau nu Bacalaureatul, o încadrare optimă în viaţa socio- profesională în condiţiile realităţii economice şi sociale actuale, oferindu-le o calificare posliceală în condiţii europene şi cu profesori universitari.

În decursul celor doi ani de studii la una dintre cele două specializări ale Şcolii Postliceale “Danubius” în domeniul TURISM, AGENT TURISM-GHID şi ASISTENT DE GESTIUNE ÎN ACTIVITATEA DE CAZARE ŞI ALIMENTAŢIE, elevii au posibilitatea de a se pregăti în paralel  pentru Bacalaureat, în mod gratuit.

Mai multe detalii despre admitere: http://admitere.univ-danubius.ro/

Şef Birou Relaţii Publice,

Ana Alina DUMITRACHEArticole înrudite