13 APRILIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
A fost desemnat noul rector interimar al Universităţii Dunărea de Jos Galaţi
A fost desemnat noul rector interimar al Universităţii Dunărea de Jos Galaţi

Senatul Universităţii Dunărea de Jos Galaţi a desemnat, astăzi, 20 februarie 2024, persoana care va fi rector interimar pentru o perioadă de maxim 3 luni de zile, până la organizarea alegerilor. 
Este vorba despre Hotărârea Senatului Universitar nr. 71 din 20 februarie 2024 în care se arată că începând cu data de 22.02.2024, încetează de drept mandatul de rector al prof. dr. ing. Lucian-Puiu Georgescu, conform duratei de aplicare a Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3041/15.01.2020.
Reamintim că prin Ordinului Ministrul Educaţiei, s-a dispus în regim de putere publică ca „în termen de 3 luni de la data comunicării prezentului Ordin, Senatul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi finalizează procedurile de intrare în legalitate conform Raportului de control nr. DJGNr.81/DC/R.22.01.2024, cu reluarea procedurii de alegere a rectorului”.

În plus, printr-o adresă a Ministerului Educaţiei comunicată Senatului universitar, s-a solicitat ca până la data de 21.02.2024, să se transmită Ministerului Educaţiei hotărârea Senatului de desemnare a persoanei care va asigura interimatul funcţiei de rector, până la organizarea de noi alegeri.

Aşadar, Senatul universitar, întrunit în şedinţă extraordinară, în plen, în data de 20 februarie 2024, la care au participat 82 dintre cei 92 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul şi numărul de voturi necesar, cu majoritatea voturilor exprimate, a hotărât desemnarea prof. univ. dr. ing. habil. Laura Daniela BURUIANĂ, pentru asigurarea interimatului funcţiei de rector al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, până la organizarea de noi alegeri, dar nu mai mult de 3 luni. În exercitarea temporară a interimatului funcţiei de rector al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, Laura Daniela BURUIANĂ va avea calitatea de ordonator de credite şi va reprezenta instituţia de învăţământ superior în relaţiile cu terţii, pentru perioada determinată menţionată, până la confirmarea unui nou rector de către ministrul educaţiei.

Laura Daniela Buruiană a ocupat funcţia de prorector (Strategii şi relaţii instituţionale) 
În CV-ul acesteia se menţionează că desfăşoară în special activităţi de cercetare fundamentală şi aplicativă, programe internaţionale, activităţi didactice şi de cercetare valorificare deşeuri industriale în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” , din  2021 până în prezent a ocupat funcţia de Director Centru de Cercetare Interdisciplinară în Domeniul Eco-Nano Tehnologiei şi Materiale Inovative. 
Are două brevete de invenţie, după cum urmează:
- Îmbunătăţirea mixturilor asfaltice cu grit deşeu şi microplastice. Inventatori: Daniela Laura Buruiana, Puiu Lucian Georgescu, Gabriel Bogdan Carp, Viorica Ghisman, Catalin Cristian Stăncic 
- Reciclarea măştilor chirurgicale în mixturi asfaltice la cald.  Inventatori: Daniela Laura Buruiana, Puiu Lucian Georgescu, Gabriel Bogdan Carp, Viorica Ghisman, Tatiana Mardare .

În privinţa studiilor, potrivit CV-ului acesteia: 
2005 - 2008  - Diploma licenţa/ Economist licenţiat - Facultatea de Ştiinţe Economice Universitatea „Dunărea de Jos”  Galaţi   
2006 - 2007  - Diploma Masterat Managementul Programelor şi Proiectelor Europene - Facultatea de Ştiinţe Economice Universitatea „Dunărea de Jos”
2003 – 2007  - Doctor în domeniul Inginerie mecanică, Domeniu fundamental Ştiinţe inginereşti  CONTRIBUŢII LA REDUCEREA POLUĂRII PROVOCATE PRIN FUNCŢIONAREA UNUI ŞANTIER NAVAL  - Universitatea „Dunărea de Jos” (Şcoala Doctorala zi)  
1997 - 2002  - Inginer Diplomat, Ingineria mediului în energetică: instalaţii de ardere, instalaţii şi procedee privind valorificarea deşeurilor - Facultatea de Mecanică, zi - Universitatea Dunărea de Jos Galaţi.


Articole înrudite