19 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Bani în plus pentru pensionarii gălăţeni, în octombrie 2023
Bani în plus pentru pensionarii gălăţeni, în octombrie 2023

Casa de Pensii Galaţi, precizări referitoare la ajutorul financiar acordat pensionarilor în luna octombrie:
"Ajutorul financiar reglementat prin OUG nr.168/2022 se plăteşte pensionarilor sistemului public de pensii şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii, care au domiciliul în România şi ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3.000 de lei.
Categoriile de venituri care se au în vedere la acordarea ajutorului financiar sunt următoarele:
> veniturile din pensii acordate în sistemul public de pensii, plătite în luna octombrie 2023;
> veniturile din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, plătite în luna  octombrie 2023;
> veniturile din salarii şi asimilate salariilor, la nivelul lunii iulie 2023;
> veniturile din drepturi acordate în baza legilor reparatorii cu caracter special, cu anumite excepţii;
> veniturile din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza OUG 6/2009.
Ajutorul financiar se acordă diferenţiat, astfel;
- în cuantum de 500 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei, inclusiv;
- în cuantum de 400 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1501 lei şi  2.000 lei, inclusiv;
- în cuantum de 300 de lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei şi  3.000 lei, inclusiv.
De reţinut:
• În cazul persoanelor care beneficiază de pensie de urmaş şi/sau beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, ajutorul financiar se acordă fiecărui urmaş în parte;
• Ajutorul financiar se acordă integral, chiar dacă veniturile plătite în octombrie 2023 sunt aferente unei fracţiuni de lună;
• La stabilirea plafonului nu se au în vedere eventualele sume reprezentând drepturi restante aferente unor perioade anterioare lunii octombrie 2023;
• Ajutorul financiar se suportă din bugetul de stat.
Casa Naţională de Pensii Publice a tipărit taloanele de pensii/documentele de informare care au fost transmise CN Poşta Română SA pentru a fi distribuite către pensionari începând cu data de 01.10.2023".

Precizări referitoare la modificările legislative prevăzute prin H.G. nr. 900/2023:

"Potrivit dispoziţiilor H.G. nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877/28.09.2023, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 3.300 lei, începând cu data de 1 octombrie 2023.
1. Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii care au încheiat contracte de asigurare socială în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, o constituie venitul lunar asigurat înscris în conractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. În consecinţă, începând cu data de 1 octombrie 2023, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială încheiat în baza Legii nr. 263/2010, modificată şi completată, este de 3.300 lei.
Totodată, vă aducem la cunoştinţă faptul că se vor modifica, la iniţiativa caselor teritoriale de pensii, prin notificarea asiguratului, toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situează sub nivelul minim de 3.300 lei.
2. Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii care încheie contracte de asigurare socială în baza O.U.G. nr. 163/2020, cu modificările şi completările ulterioare, o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată de 3.300 lei se va utiliza în cazul contractelor de asigurare socială încheiate în baza O.U.G. nr. 163/2020, începând cu data de 1 octombrie 2023.
Noua valoare de 3.300 lei nu are implicaţii în ceea ce priveşte contractele de asigurare socială ce au fost încheiate până la data de 1 octombrie 2023, în temeiul O.U.G. nr. 163/2020, modificată şi completată.
Subliniem faptul că modificările legislative stipulate prin H.G. nr. 900/2023 nu conduc la modificarea cuantumului pensiilor în plată", mai transmite Casa de Pensii Galaţi.


Articole înrudite