30 NOIEMBRIE 2023 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Totul despre ajutorul de încălzire acordat de Primărie gălățenilor în sezonul rece 2023-2024 + TABEL
Totul despre ajutorul de încălzire acordat de Primărie gălățenilor în sezonul rece 2023-2024 + TABEL

Primăria municipiului Galați informează că solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece noiembrie 2023 - martie 2024 pot obţine formularele de tip cerere şi declaraţie pe propria răspundere de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Galați din str. Fraternității nr. 1 sau le pot descărca în format editabil de pe site-urile https://termoficare.primariagalati.ro sau www.social.primariagalati.ro, dar și de la asociațiile de proprietari.

Ajutorul pentru încălzire se acordă în perioada 1 noiembrie 2023 - 31 martie 2024, iar suplimentul pentru energie se acordă în perioada 1 noiembrie 2023 - 31 octombrie 2024.

Depunerea cererilor, împreună cu toate documentele necesare, se face deja din data de 2 octombrie 2023 astfel:

- personal sau prin asociațiile de proprietari/locatari, la sediul instituției din str. Fraternității nr. 1, bloc Șoim, în următorul intervalul orar: luni-joi, între orele 8.30 și 16.00, vineri, între orele 8.30 și 13.00.

- în format electronic, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. în format PDF (într-un singur fișier), însoțite obligatoriu de documentele privind componența familiei, a veniturilor membrilor acesteia, precum și a bunurilor mobile sau imobile deținute. Consecința nerespectării acestor cerințe este respingerea cererii.

Ajutorul lunar pentru încălzirea locuinței li se acordă consumatorilor vulnerabili care au un venit mediu net lunar de până la 1386 lei/persoană, în cazul familiilor, și de până la 2053 lei/persoană, în cazul persoanelor singure, în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și a Hotărârii de Guvern nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Formularul de cerere și declarația pe proprie răspundere se vor completa cu majuscule, vor fi datate şi semnate de reprezentantul familiei/solicitant, fără modificări sau ştersuri, şi trebuie să conţină un număr de telefon de contact (modelul prevăzut în Anexa nr. 2)/(Anexa nr. 1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare). Titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia realizate în luna anterioară depunerii cererii, numărul de camere, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. Transmiterea unui dosar incomplet sau incorect completat atrage neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

În cazul solicitării ajutoarelor pentru energia electrică, ancheta socială pentru verificarea sistemului de încălzire utilizat se efectuează obligatoriu pentru toate situaţiile în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Conform legii, un titular poate beneficia de o singură măsură de protecţie socială, acesta având obligaţia de a comunica în termen de 5 zile la Direcția de Asistență Socială a municipiului Galați, prin depunerea la registratură a unei noi cereri/declaraţii pe propria răspundere (Anexa nr. 3) cu privire la orice modificare intervenită în componenţa familiei, a veniturilor acesteia, a domiciliului și a schimbării furnizorului.

Pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, indiferent de sistemul de încălzire utilizat, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere însoțite de documente se depun, individual sau prin asociaţiile de proprietari/locatari, la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Galați, până la data de 15 octombrie a fiecărui an.

Cererile vor fi înregistrate și după această dată, dar consumatorii vor primi ajutorul astfel:

a) începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus solicitarea până la data de 20 a lunii respective;

b) începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective.

Suplimentul pentru energie li se acordă lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei, precum şi familiilor sau persoanelor singure care nu au stabilit dreptul la ajutorul pentru încălzire, dar care se încadrează în limitele de venituri prevăzute conform art. 7, alin. 2 din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Suplimentul pentru energie se acordă cumulat, în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuinţă.

Familiile cu un venit mediu net lunar de până la 1386 lei/persoană și persoanele singure cu un venit mediu net lunar de până la 2053 lei/persoană vor beneficia, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

a) 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;

b) 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;

c) 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;

d) 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri.

În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună. Suplimentul pentru energie se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere şi se poate solicita fie împreună cu ajutorul pentru încălzire, fie separat, pe parcursul anului.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute direct de la Direcția de Asistența Socială a municipiului Galați - Serviciul Ajutoare Încălzire din str. Fraternităţii nr. 1, la următoarele numere de telefon: 0236.488.444, 0236.307.740, dar şi de pe site-ul https://termoficare.primariagalati.ro, transmite Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați.

Tabel privind limita de venit şi cuantumul acestui ajutor, mai jos!

  • Galerie Foto:

Articole înrudite