05 MARTIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Ce reguli au fost impuse şi pe unde pot fi ocolite satele Toflea şi Brăhăşeşti, aflate în carantină totală
Ce reguli au fost impuse şi pe unde pot fi ocolite satele Toflea şi Brăhăşeşti, aflate în carantină totală

Aşa cum Monitorul de Galaţi a scris în articolul „COVID-19: Explozia de cazuri bagă Toflea şi Brăhăşeşti în carantină pentru 14 zile“, cele două sate din judeţul Galaţi sunt închise şi nimeni nu poate intra sau ieşi din localitate fără a avea un motiv foarte serios. Decizia Prefecturii Galaţi a intrat în vigoare din data de 24 mai 2020 şi este valabilă timp de 14 zile.

Potrivit unui comunicat al Instituţiei Prefectului Galaţi, în zona carantinată este permisă intrarea, respectiv ieşirea pentru:
a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice, precum şi aprovizionării populaţiei pe baza documentelor justificative care să indice scopul şi destinaţia transportului;
b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, sanitar veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor, transporturilor şi activităţi cu caracter religios;
c) voluntari ce vor asigura bunuri de strictă necesitate şi hrană, pe baza unei adeverinţe eliberate de către Primăria Brăhăşeşti; lista voluntarilor va fi întocmită de către Primăria Brăhăşeşti şi avizată de către Centrul Judeţean pentru Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Galaţi;
d) persoanele ce desfăşoară activităţi agricole prin completarea declaraţiei pe proprie răspundere.

De asemenea, din zona de carantinată este permisă intrarea, respectiv ieşirea persoanelor care locuiesc în zona de carantină, care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, sanitar veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor, transporturilor şi activităţi cu caracter religios, doar pentru situaţii excepţionale care ţin de menţinerea serviciilor publice sau operaţionale.
Persoanele care locuiesc în zona de carantină, aflate în alte situaţii decât cele prevăzute în alineatul precedent, vor putea părăsi zona de carantină numai după ce obţin aprobarea scrisă, semnată de către toţi reprezentanţii Centrului Judeţean pentru Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Galaţi, urmare a unei solicitări din partea persoanei respective, vizată de către CLSU Brăhăşeşti şi transmisă Centrului Judeţean pentru Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Galaţi.
Toate persoanele care îşi desfăşoară activitatea în domeniile enumerate mai sus vor prezenta autorităţilor legitimaţia de serviciu (valabilă pentru instituţiile bugetare) sau adeverinţa de salariat eliberată de angajator (valabilă pentru celelalte categorii).
În cadrul adeverinţei eliberate de către angajator, trebuie specificat în clar următoarele aspecte: datele de contact şi de identificare ale angajatorului, datele de contact şi de identificare ale persoanei angajate/salariate, itinerariul de deplasare al acesteia între domiciliul şi locaţia în care acesta îşi desfăşoară activitatea de lucru, precum şi necesitatea argumentată a prezenţei angajatului la locul de muncă şi faptul că, persoana în cauză a fost instruită cu privire la obligativitatea respectării măsurilor de prevenirea riscului epidemiologic.

Ce obligaţii are Primăra Brăhăşeşti

În zona carantinată se instituie următoarele măsuri obligatorii:
a) se va limita la maximum deplasarea persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori cu adresa declarată pentru izolare/carantină şi se va monitoriza permanent respectarea acestor măsuri prin Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi şi Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Galaţi;
b) în toate spaţiile publice este obligatorie acoperirea nasului şi gurii cu măşti de protecţie sau cu variante alternative;c) administratorii sau deţinătorii spaţiilor comerciale din zona de carantină vor asigura dotarea acestor spaţii cu dispozitive de dezinfecţie a mâinilor pe bază de alcool.

În zona de carantină Primăria Brăhăşeşti va lua următoarele măsuri:
a) asigurarea funcţionării continue a serviciilor de utilităţi publice (apă curentă, electricitate, etc.), iar în cazul identificării persoanelor infectate cu COVID-19, deşeurile rezultate vor fi colectate, eliminate şi neutralizate de către o firmă specializată autorizată;
b) inventarierea tuturor persoanelor cu domiciliu, reşedinţă ori adresă declarată în satele Toflea şi Brăhăşeşti şi comunicarea datelor la Centrul Judeţean pentru Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Galaţi;
c) asigurarea dezinfecţiei spaţiilor indicate de Direcţia de Sănătate Publică Galaţi;
d) asigurarea continuităţii aprovizionării cu alimente şi bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susţinători sau fără posibilităţi de asigurare a subzistenţei, prin intermediul voluntarilor;
e) punerea la dispoziţia cetăţenilor din zonă a informaţiilor detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală ce trebuie respectate, în contextul epidemiologic existent şi regulilor de prevenire a răspândirii virusului COVID-19.

Pe unde pot ocoli şoferii aflaţi în tranzit şi cum se va asigura asistenţa medicală

Varianta ocolitoare pentru autovehiculele cu masa totală maxim admisă (MTMA) mai mare de 7,5 tone se va desfăşura pe DJ 241 şi DJ 241A; Varianta ocolitoare pentru autovehiculele cu masa totală maxim admisă (MTMA) mai mică de 7,5 tone se va desfăşura pe DJ 241 şi DJ 241A; Rutele ocolitoare căilor majore care tranzitează satele Toflea şi Brăhăşeşti vor fi aduse la cunoştinţă populaţiei prin mijloacele mass-mediei locale.
Direcţia de Sănătate Publică Galaţi va stabili asigurarea continuităţii actului medical prin medicii de familie din Comuna Brăhăşeşti şi va întocmi lista cu diferitele categorii de persoane cu risc, cum ar fi: femei gravide, persoane dializate, pacienţi oncologici, etc.
Se instituie ca măsură obligatorie evaluarea de către Direcţia de Sănătate Publică Galaţi a oportunităţii şi prioritizării de testare a persoanelor cu domiciliul, reşedinţa, ori cu adresa declarată pentru izolare/carantină şi transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii.


Articole înrudite