Clubul Sportiv Municipal Galaţi face angajări masive la început de an Recomandat

Marți, 07 Ianuarie 2020 11:25
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(3 voturi)

Clubul Sportiv Municipal (CSM) Galaţi, cel mai mare club polisportiv din Galaţi, organizează la început de an concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a zeci de funcţii contractuale vacante, potrivit portalului posturi.gov.ro. Astfel, CSM Galaţi caută să angajeze consilier, grad IA, metodolog (1 post), director adjunct, grad II (2 posturi), consilier, grad IA, Serviciul Administrativ şi Organizare Competiţii (3 posturi), contabil şef grad II (1 post), casier debutant, Compartiment Financiar Contabilitate (1 post), inspector de specialitate, grad IA, Compartiment Financiar Cantabilitate (3 posturi), Şef Serviciu Administrativ, grad II (1 post), şofer I - Serviciul Administrativ şi Organizare Competiţii (2 posturi), magaziner, Compartiment Financiar Contabilitate (1 post), inspectori de specialitate, grad IA, Serviciul Administrativ şi Organizare Competiţii: 1 post (manager de transport), 1 post (Organizare competiţii), administrator, grad I, Serviciul Administrativ şi Organizare Competiţii (1 post), inspector de specialitate, grad IA, Secţii sportive (9 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt următoarele:
- pentru consilier, grad IA, metodolog (1 post): studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţa sportului şi educaţiei fizice; studii postuniversitare în domeniul ştiinţa sportului şi educaţiei fizice; vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 5 ani; vechime minimum 1 an în structura sportivă cu personalitate juridică. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 ianuarie 2020, ora 16.30, termenul limită de depunere a dosarelor; 29 ianuarie 2020, ora 13.00, proba scrisă; 03 februarie 2020, ora 10.30, proba interviu.
- pentru director adjunct, grad II (2 posturi): studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura ştiinţa sportului şi educaţiei fizice, domeniul educaţie fizică şi sport sau ştiinţe inginereşti; vechime în muncă minimum 5 ani; vechime în funcţie de conducere sau în administrare minimum 5 ani; vechime minimum 1 an în structura sportivă cu personalitate juridică. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 ianuarie 2020, ora 16.30, termenul limită de depunere a dosarelor; 22 ianuarie 2020, ora 13.00, proba scrisă; 28 ianuarie 2020, ora 10.30, proba interviu.
- pentru consilier, grad IA, Serviciul Administrativ şi Organizare Competiţii (3 posturi): studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura ştiinţa sportului şi educaţiei fizice, domeniul educaţie fizică şi sport sau în ramura ştiinţe economice, domeniul economic; vechime minimum 1 an în structura sportivă cu personalitate juridică; vechime minimum 5 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 ianuarie 2020, ora 16.30, termenul limită de depunere a dosarelor; 28 ianuarie 2020, ora 10.00, proba scrisă; 30 ianuarie 2020, ora 14.00, proba interviu.
- pentru contabil şef grad II (1 post): studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura ştiinţe economice, domeniul finanţe sau contabilitate; studii postuniversitare; vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 5 ani; vechime minimum 1 an în contabilitate bugetară; specializări/stagii de formare profesională: atestate, certificate, cursuri în domeniul economic sau financiar (expert contabil); cunoştinţe de operare PC de nivel avansat, precum şi utilizarea unor programe softuri şi baze de date specifice, de contabilitate, ForExe Bug, CAB. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 ianuarie 2020, ora 16.30, termenul limită de depunere a dosarelor; 27 ianuarie 2020, ora 10.00, proba scrisă; 30 ianuarie 2020, ora 10.30, proba interviu.
- pentru casier debutant, Compartiment Financiar Contabilitate (1 post): studii medii sau generale; vechime în muncă minimum 1 an; vechime 6 luni în structura sportivă cu personalitate juridică. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 ianuarie 2020, ora 16.30, termenul limită de depunere a dosarelor; 03 februarie 2020, ora 10.00, proba scrisă; 05 februarie 2020, ora 10.30, proba interviu.
- pentru inspector de specialitate, grad IA, Compartiment Financiar Cantabilitate (3 posturi): studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura ştiinţe economice, domeniul economic, finanţe sau contabilitate; vechime în specialitatea studiilor superioare absolvite de minimum 5 ani; vechime minimum 1 an în structura sportivă cu personalitate juridică. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 ianuarie 2020, ora 16.30, termenul limită de depunere a dosarelor; 27 ianuarie 2020, ora 14.00, proba scrisă; 30 ianuarie 2020, ora 14.00, proba interviu.
- pentru Şef Serviciu Administrativ, grad II (1 post): studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă ramura ştiinţe inginereşti; vechime în muncă minimum 5 ani; vechime minimum 1 an în structura sportivă cu personalitate juridică; experienţă în posturi de conducere privind activitatea administrativă minimum 2 ani; certificat de competenţă profesională pentru transportul rutier de persoane emis de ARR - manager transport. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 ianuarie 2020, ora 16.30, termenul limită de depunere a dosarelor; 23 ianuarie 2020, ora 10.00, proba scrisă; 27 ianuarie 2020, ora 14.00, proba interviu.
- pentru şofer I - Serviciul Administrativ şi Organizare Competiţii (2 posturi): studii medii sau generale; permis de conducere categoria B şi D; certificat de pregătire profesională - atestat pentru transportul de persoane; cartela conducătorului auto - cartela pentru tahograf; vechime în specialitate - conducător auto de minimum 3 ani; aviz medical şi aviz psihologic pentru siguranţa circulaţiei (şoferi profesionişti şi alte categorii cu responsabilităţi legate de siguranţa circulaţiei). Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 ianuarie 2020, ora 16.30, termenul limită de depunere a dosarelor; 28 ianuarie 2020, ora 14.00, proba scrisă; 31 ianuarie 2020, ora 14.00, proba practică; 04 februarie 2020, ora 14.00, proba interviu.
- pentru magaziner, Compartiment Financiar Contabilitate (1 post): studii medii sau generale; vechime în muncă minimum 3 ani; vechime 6 luni în structura sportivă cu personalitate juridică. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 ianuarie 2020, ora 16.30, termenul limită de depunere a dosarelor; 03 februarie 2020, ora 13.00, proba scrisă; 05 februarie 2020, ora 14.00, proba interviu.
- pentru inspectori de specialitate, grad IA, Serviciul Administrativ şi Organizare Competiţii: 1 post (manager de transport) - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă ramura ştiinţe inginereşti; vechime în muncă minimum 5 ani; vechime minimum 1 an în structura sportivă cu personalitate juridică; certificat de competenţă profesională pentru transportul rutier de persoane emis de ARR, manager transport. 1 post (Organizare competiţii) - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în ştiinţe ale comunicării; vechime minimum 1 an în structura sportivă cu personalitate juridică; vechime în muncă minimum 5 ani; cursuri de specialitate achiziţii publice autorizate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi/sau de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 ianuarie 2020, ora 16.30, termenul limită de depunere a dosarelor; 29 ianuarie 2020, ora 10.00, proba scrisă; 31 ianuarie 2020, ora 10.30, proba interviu.
- pentru administrator, grad I, Serviciul Administrativ şi Organizare Competiţii (1 post): studii medii cu diplomă de absolvire; vechime în muncă minimum 3 ani; absolvent cu diplomă de inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; cursuri acreditate de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 ianuarie 2020, ora 16.30, termenul limită de depunere a dosarelor; 30 ianuarie 2020, ora 14.00, proba scrisă; 04 februarie 2020, ora 10.30, proba interviu.
- pentru inspector de specialitate, grad IA, Secţii sportive (9 posturi): studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul educaţiei fizice şi sportului/management sportiv, ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale; vechime în muncă minimum 5 ani; vechime minimum 1 an în structura sportivă cu personalitate juridică. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 ianuarie 2020, ora 16.30, termenul limită de depunere a dosarelor; 22 ianuarie 2020, ora 10.00, proba scrisă; 27 ianuarie 2020, ora 10.30, proba interviu.

Cei interesaţi pot obţine relaţii suplimentare la sediul CSM Galaţi de pe strada George Coşbuc nr. 253 (incinta patinoar).

CSM Galaţi a fost înfiinţat în anul 2018 prin hotărârea Consiliului Local al muncipiului Galaţi şi este o institiţie publică de interes local cu personalitate juridică, afiliată la federaţiile sportive naţionale de specialitate. În cadrul CSM Galaţi funcţionează 9 secţii sportive, 22 de ramuri sportive din care 11 discipline individuale şi 11 discipline pe echipe. Clubul are 318 sportivi legitimaţi, 36 de antrenori specializaţi, 31 de participări la competiţiile naţionale şi 16 sportivi promovaţi în loturile naţionale. Reamintim că din luna octombrie 2019, CSM Galaţi are un nou director în persoana lui Radu Cosca, subiect despre care cotidianul nostru a relatat în articolul „Noul director general al Clubului Sportiv Municipal Galaţi, Radu Cosca, schimbă strategia“.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu