Conducerea Apă Canal declară război conducerii Combinatului

Luni, 10 Decembrie 2012 02:00
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Directorul general al Apă Canal, Gelu Stan, a transmis recent o adresă către conducerea ArcelorMIttal Galaţi cât şi către preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilităţi Publice Bucureşti, în care anunţă faptul că societatea de furnizare a apei potabile a făcut plângere prealabilă, în baza prevederilor contenciosului administrativ, prin care solicită revocarea totală a avizului ANRSC eliberat pe 16 noiembrie de către ANRSC. Avizul respectiv a fost eliberat la solicitarea ArcelorMittal Galaţi şi stabileşte preţului la apa brută pompată şi transportată pentru Apă Canal de către Combinat. „Constatăm că între preţul calculat, conform informaţiilor avute, de 91,68 de lei pe mia de metri cubi, şi cel de 110 lei pe mia de metri cubi stabilit de ANRSC rezultă o diferenţă de 18,32 de lei pe mia de metri cubi, care este total în defavoarea noastră, motiv pentru care considerăm că emiterea avizului privind stabilirea preţului la apă brută pompată şi transportată pentru Apă Canal de către ArcelorMittal Galaţi s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor legale prevăzute de articolul 23, aliniatul 1, litera d din Legea 241 din 2006 coroborată cu dispoziţiile Ordinului ANRSC 65 din 2007. Menţinerea avizului privind stabilirea preţului la apa brută pompată şi transportată către Apă Canal de către ArcelorMittal Galaţi ar vătăma interesele noastre legitime recunoscute de legislaţia specifică în vigoare. Având în vedere obligaţiile de legalitate care vă incumbă, vă solicităm să dispuneţi revocarea totală a avizului privind stabilirea preţului la apa brută pompată şi transportată către Apă Canal şi eliberarea unui nou aviz, având preţul apei brute livrate calculat corespunzător”, se arată în adresa semnată de directorul general Gelu Stan. Ce argumente aduc cei de la Apă Canal Conducerea Apă Canal ne-a declarat că toate cele patru conducte care alimentează cu apă brută staţia de pompare prin intermediul Prizei Dunării, care a devenit proprietatea Combinatului odată cu privatizarea Sidex, aparţin fostului colos siderurgic. „Astfel, alimentarea cu apă brută din staţia de captare apă Priza Dunării către consumatori se realizează în mod diferit, şi anume către ArcelorMittal prin două conducte cu diameru de 1.000 mm fiecare şi o conductă cu diametrul de 1.200 mm, precum şi către Apă Canal printr-o conductă cu diametrul de 1.200 mm. Luând în considerare aceste aspecte, apreciem că în calculul preţului apei reci cheltuielile cu energia electrică nu pot fi reprizate direct proporţional cu cantitatea de apă livrată către consumatori ci în funcţie de cantitatea de energie electrică efectiv consumată. Prin urmare, la calculul ponderii energiei electrice ce revine către SC Apă Canal trebuie luate în considerare pierderile de sarcină apărute pe traseul conductelor magistrale, cum ar fi pierderi locale, pierderi prin frecare şi pierderi datorate înălţimiii la care se pompează apa”, susţine directorul general Gelu Stan. Acesta a anexat un studiu elaborat de Facultatea de Mecanică din Galaţi privind distribuţia energiei necesare transportului prin conducte a apei de la locul de captare, Priza Dunării, către cei doi utilizatori, şi anume Apă Canal şi ArcelorMittal Galaţi. Potrivit acestui studiu, se constată că din totalul energiei electrice consumate pe lună, circa 20% revine lui Apă Canal şi 79,74% revine lui ArcelorMittal Galaţi. Conform calculelor efectuate de conducerea Apă Canal luând ca bază o serie de elemente, rezultă că preţul care ar trebui să fie plătit de Apă Canal către ArcelorMittal Galaţi ar fi de 91,68 lei pe mia de metri cubi. Rămâne de văzut care va fi verdictul care va fi dat în privinţa sesizării făcute de conducerea Apă Canal şi dacă aceasta va merge mai departe, respectiv în instanţă, pentru a-şi căuta dreptatea.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu