22 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Cum va gestiona Transurb tot transportul în comun
Cum va gestiona Transurb tot transportul în comun

Consiliul Local Galaţi a adoptat studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii, pe o perioadă de 11 ani, a serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Galaţi societăţii Transurb. Acest lucru înseamnă că începând cu 9 mai (data de la care serviciul de transport public de persoane nu se mai poate realiza, în municipiul Galaţi, cu microbuzele, ci doar cu mijloacele de transport ale Transurb), societatea locală de transport va fi responsabilă de tot ceea ce ţine de transportul public, adică nu doar de menţinerea curselor regulate de persoane, ci şi de „exploatarea, întreţinerea, reabilitarea şi modernizarea bunurilor proprietate publică aferente sistemului de transport public local, în baza unui contract de delegare a gestiunii”. Delegarea gestiunii prevede însă că, deşi Transurb va avea toate aceste responsabilităţi, „Consiliul Local Galaţi îşi va păstra prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiile proprii de dezvoltare a serviciului şi a sistemului de transport public local, precum şi dreptul de a supraveghea şi controla modul de desfăşurare a serviciului cu privire la: respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatorii de transport rutier sau de transportatorii autorizaţi; derularea ritmică a serviciului, respectarea traseelor prevăzute şi a orarelor zilnice şi săptămânale; dezvoltarea şi modernizarea sistemului de transport public local, precum şi modul de administrare, exploatare şi menţinere în funcţiune a acestuia; respectarea procedurilor de formare, stabilire şi ajustare periodică a tarifelor pentru serviciul de transport public local”.
Faptul că Transurb va gestiona integral serviciul public de transport în comun se bazează şi pe Strategia privind transportul public local adoptată recent de către Consiliul Local Galaţi (HCL 373 / 23.10.2014) şi pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Galaţi (HCL 336/27.08.2015).

Acum, în oraş sunt 170 de microbuze, fiecare transportând 121 de călători pe zi!

Conform proiectului adoptat de Consiliul Local Galaţi, în prezent, serviciul public de transport în comun din Galaţi se desfăşoară cu 9 operatori de transport, din care unul este Transurb iar restul sunt prestatori de serviciu public de transport cu microbuze, în baza unor contracte încheiate în luna mai 2010 şi prelungite cu un an, în anul 2015, până la data de 08.05.2016. Cei 8 operatori privaţi prestează serviciul public în acest moment cu 170 de microbuze, care, potrivit raportului CL, “nu mai corespund cerinţelor europene de mobilitate (nu pot îmbarca persoane cu dizabilităţi din cauza lipsei rampelor, nu au un sistem de taxare unitar, transparent şi eficient etc.)”. Potrivit aceluiaşi raport, din datele oficiale economice raportate de transportatorii privaţi, în 2014 şi 2015, „comenzile făcute de către toţi operatorii privaţi au fost de aproximativ 7.500.000 de bilete/an. Ar reieşi o medie de 121 de călători/zi/vehicul, ceea ce conduce la concluzia că eficienţa transportului de călători cu acest gen de vehicule (microbuze) este foarte scăzută. Totodată, prin numărul mare de microbuze (170) care circulă zilnic de la ora 05.30 la ora 22.30, se creează aglomerare a traficului în special la orele de vârf, implicit o creştere a nivelului de poluare atmosferică”.
Toate aceste incoveniente au condus spre luarea deciziei de a încredinţa începând cu 09.05.2016 realizarea acestui serviciu public de către un singur operator – SC Transurb, se mai arată în studiul de oportunitate adoptat.

Transurb are 12 troleibuze, 57 de autobuze şi 24 de tramvaie

Totuşi, acelaşi document arată că nici Transurb nu se simte foarte bine din punct de vedere al dotărilor. Potrivit actului administrativ, în prezent Transurb are 2 trasee de troleibuz, 22 trasee de autobuz şi 10 trasee de tramvai. Ca număr de vehicule, în prezent se asigură transportul cu 12 troleibuze, 57 de autobuze şi 24 de tramvaie. Totodată, actul mai arată că serviciile oferite în 2015 au fost operate 42 de trasee, din care 2 trasee de troleibuz, 7 trasee de tramvai şi 22 trasee de autobuz, realizate cu 12 troleibuze, 17 tramvaie şi 57 de autobuze.

Până în 2030, Transurb va cumpăra 14 troleibuze, 40 de autobuze electrice şi 20 de tramvaie

Investiţiile pe termen scurt, mediu sau lung sunt prevăzute atât în Strategia privind transportul public local cât şi în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Galaţi. Această strategie are trei termene de dotare a Transurb: 2017, 2020 şi 2030.
Până cel târziu anul viitor, Transurb ar trebui să aibă gata cererile de finanţare şi documentele suport pentru „achiziţii de autobuze ecologice, dotarea vehiculelor de transport public existente în vederea asigurării accesibilităţii şi siguranţei tuturor categoriilor de călători, reorganizarea reţelei existente de transport public, extindere infrastructură de troleibuz, amenajarea staţiilor de transport public pe întreaga reţea de transport public, achiziţii de troleibuze noi, eficientizarea sistemului de operare a transportului public, achiziţii de tramvaie noi, modernizarea infrastructurii de tramvai, modernizarea infrastructurii de troleibuz, sistem de informare în timp real a călătorilor în staţiile de transport publice (complementar proiectului Sistem automat de tiketing), o aplicaţie pentru telefoane cu informaţii în timp real despre programul de transport”.
Până la finele lui 2020, trebuie cumpărate autobuze ecologice, trebuie amenajate staţiilor de transport public pe întreaga reţea de transport public, trebuie cumpărate tramvaie noi, trebuie extins sistemul de management al traficului, trebuie modernizate facilităţile operatorilor, inclusiv dotarea cu sisteme de alimentare pentru autobuze electrice şi alimentare cu energie electrica la substaţii.
Proiectul mai prevede că până cel târziu în 2030 trebuie finalizate reabilitarea/ modernizarea infrastructurii de troleibuz, reabilitarea/ modernizarea staţiilor de transport public pe întreaga reţea de transport public şi achiziţionarea de tramvaie şi troleibuze noi.
În cifre, este vorba despre de achiziţionarea a 14 troleibuze, implementarea Sistemului Automat de Ticketing, achiziţionarea a 40 autobuze cu grad redus de poluare - euro 6, modernizarea a 20 de vagoane de tramvai şi reabilitarea mai multor obiective. Vorbim aici de reabilitarea de căi rulare fir contact str. Brăilei – Str. Domnească şi magistrale de transport tramvai: Viaduct - Str. Combinatului, Calea Prutului - Viaduct şi pe str. Siderurgistilor, str. 1 Decembrie 1918, str. Henri Coandă, blv. George Coşbuc, BarieraTraian.


Articole înrudite