Galaţi: Protest al pensionarilor militari şi poliţişti Recomandat

Miercuri, 13 Ianuarie 2021 12:42
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Al. I. Cuza“ - Filiala Judeţeană Galaţi „Gl. Eremia Grigorescu“ anunţă, prin intermediul unui comunicat de presă, că în data de 14 ianuarie 2021, la ora 11.00, va avea loc o acţiune de protest public a cadrelor militare în rezervă şi în retragere din MApN şi MAI, precum şi a membrilor sindicatelor poliţiştilor gălăţeni. Acţiunea se va desfăşura pe platoul din faţa Prefecturii Judeţului Galaţi.

Potrivit comunicatului citat, pensionarii militari „SOLICITĂ ELIMINAREA alin. (7) de la art. VIII din proiectul de OUG privind unele măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, pentru anul 2021, act normativ ce va fi aprobat de guvern în şedinţa din 30.12.2020. Nu suntem de acord nici cu amânarea indexării pensiilor militare.
În articolul contestat se prevede:
Art. VIII (...)
(7) Prin derogare de la art. 59 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2021 pensiile militare de stat stabilite în condiţiile legii nu se actualizează cu rata medie a inflaţiei”!
Pensionarii militari consideră că această eliminare a indexării pensiilor militare cu rata medie a inflaţiei din anul 2019, constituie un nou abuz de putere din partea guvernanţilor, după cele care au afectat grav pensiile militare prin OUG nr. 57/2015 şi OUG 59/ 2017, ordonanţe care au impus: limitarea la 65% din valoarea medie a salariilor/ soldelor pe cele 6 luni alese din ultimii 5 ani de activitate, eliminarea unor sporuri, astfel încât pensia să nu depăşească 85% din această valoare, eliminarea pensiei suplimentare, confiscată după ani de contribuţie voluntară în timpul activităţii, anularea prevederii privind actualizarea pensiilor militare cu valoarea creşterii salariilor/soldelor militarilor în activitate.
Proiectele de lege de îmbunătăţire/corectare a legii pensiilor militare au fost tărăgănate sau blocate în ultimii 2 ani de către minister, guvern sau parlament în mod nejustificat, discriminând grav pensionarii militari în comparaţie cu cei civili, a căror pensii au crescut anual prin majorarea punctului de pensie.
Solicităm şi reluarea dezbaterilor la Camera Deputaţilor a Plx 199/2020, în vederea eliminării inechităţilor şi discriminărilor, conform propunerilor pensionarilor militari discutate 2 ani cu asociaţiile acestora şi nefinalizate“.

În continuare, redăm integral memorandumul cu revendicările cadrelor militare în rezervă şi în retragere, precum şi ale militarilor şi poliţiştilor în activitate din judeţul Galaţi:

„Protestele publice ale militarilor în rezervă şi poliţiştilor în activitate şi în rezervă nu sunt iniţiate pentru creşterea salariilor şi pensiilor!
Aceste proteste sunt determinate de continuarea măsurilor abuzive şi discriminatorii de îngheţare din nou a unor drepturi băneşti componente ale salariilor/soldelor poliţiştilor şi militarilor activi, precum în perioada 2010-2017 la nivelul lunii decembrie 2009, neactualizarea pensiilor militare cu creşterile salariilor/soldelor poliţiştilor/militarilor în activitate din septembrie 2017 şi, pentru prima dată, neindexarea pensiilor militare cu indicele mediu al inflaţiei din anul 2019, în condiţiile creşterii continue a preţurilor la utilităţi, bunuri şi servicii.
Considerăm aceste măsuri abuzive întrucât motivaţia cu nivelul scăzut al încasărilor bugetare nu se susţine în condiţiile: dezvăluirii continue de cazuri de corupţie fără confiscarea bunurilor ilicite, cheltuieli bugetare naţionale şi locale nejustificate şi la preţuri exagerate, menţinerea cumulării mai multor venituri de la bugetul statutului de către mii de persoane, creşterea indemnizaţiilor şi pensiilor speciale, creşterea continuă a aparatului birocratic administrativ şi cheltuielilor cu acesta, neaplicarea măsurilor de eficientizare a muncii pe măsura progresului tehnic.
Considerăm aceste măsuri discriminatorii întrucât aceste îngheţări ale veniturilor militarilor şi poliţiştilor în activitate, în rezervă şi în retragere nu sunt aplicate tuturor categoriilor de salariaţi şi pensionari din România, încălcându-se principiul egalităţii de tratament şi solidarităţii sociale în timpul crizei economice gestionate prost de guvernanţi! Există alte categorii de bugetari care nu au suportat şi nu suportă în continuare aceleaşi măsuri, deşi au venituri similare sau mult mai mari, pot obţine venituri şi din alte activităţi, nu sunt supuşi unui program permanent la dispoziţia statului ca militarii şi poliţiştii la cele mai dificile situaţii, nu au aceleaşi interdicţii, incompatibilităţi şi riscuri profesionale cu aceştia! La alte categorii profesionale s-au tot mărit veniturile deşi nu toate sunt expuse la aceleaşi riscuri, boli profesionale, condiţii dificile de efort şi program nedeterminat!
Totodată protestăm împotriva nerespectării angajamentelor statului român faţă de aliaţi şi celelalte state europene la aderarea la NATO şi Uniunea Europeană privind reforma, reorganizarea instituţiilor din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, cu asigurarea unor drepturi şi condiţii corespunzătoare!
Există soluţii de reducere a altor cheltuieli nejustificate în timp de criză, exagerate sau prost-direcţionate de guvernanţi, dar orice propunere din partea reprezentanţilor noştri nu a fost şi nu este luată în seamă, deşi ar reduce povara financiară a statului mai ales în timpul unei crize economice! Mai mult, măsurile de îngheţare a pensiilor militare nu au încetat nici în anii în care România a înregistrat oficial una din creşterile economice cele mai mari din Uniunea Europeană!
În acest context, continuarea măsurilor de austeritate asupra veniturilor militarilor şi poliţiştilor în activitate, în rezervă sau în retragere nu pot fi tolerate!

REVENDICĂRILE cadrelor militare şi poliţiştilor în rezervă şi în retragere din judeţul Galaţi

1. Finalizarea adoptării la Camera Deputaţilor a proiectului de lege de modificare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare, cu măsurile reparatorii şi corective solicitate de structurile asociative în ultimii 3 ani, pentru anularea prevederilor OUG 57/2015, OUG nr. 59/ 2017, OUG 114/ 2018 şi OUG 226/ 2020, care au ciuntit drepturile băneşti ale pensionarilor militari şi au adâncit diferenţele de pensii între cei care au avut acelaşi nivel al funcţiilor, gradelor, vechimii şi condiţiilor de muncă.
2. Recalcularea pensiilor militare cu actualizările şi indexările prevăzute de lege, aşa cum cresc salariile, indemnizaţiile şi pensiile la cetăţenii civili.
3. Acordarea celorlalte drepturi băneşti prevăzute de legislaţie şi amânate repetat prin OUG anuale.
4. Îmbunătăţirea asistenţei medicale şi tratamentelor prin spitalele militare.

REVENDICĂRILE cadrelor militare şi poliţiştilor în activitate din judeţul Galaţi

1. Aplicarea măsurilor de încadrare pe grilele de salarizare prevăzute de legea nr. 153/ 2017 în formele şi termenele prevăzute, pentru a nu se repeta situaţia Legii nr. 284/2010 care nu a fost niciodată integral aplicată pentru militari şi poliţişti. Aceasta a determinat o reducere îngrijorătoare a personalului încadrat, din cauza reducerii atractivităţii pentru profesiile militare şi de poliţie, treceri masive în rezervă, deprofesionalizarea prin încadrări directe şi pregătire slabă, neaplicarea unor criterii de performanţă obligatorii de avansare şi promovare.
2. Exceptarea militarilor şi poliţiştilor în activitate din OUG nr. 226/2020, referitor la ”îngheţarea” soldelor/salariilor în anul 2021 la nivelul lunii decembrie 2020;
3. Identificarea unor măsuri financiare, prin care drepturile salariale îngheţate ale personalului M.Ap.N. şi M.A.I. să fie compensate în concordanţă cu legislaţia în vigoare, similar cu alte profesii/categorii sociale aflate, în prima linie în lupta cu pandemia cu noul coronavirus.
4. Asigurarea resurselor financiare şi umane, precum şi a mijloacelor necesare îndeplinirii misiunilor şi activităţii curente la un nivel corespunzător de siguranţă şi potrivit normelor de sănătate şi securitate în muncă obligatorii.

În cazul nesatisfacerii corespunzătoare a acestor revendicări, structurile asociative ale pensionarilor militari şi sindicatele poliţiştilor vor amplifica protestele la nivel judeţean şi naţional, se vor solidariza cu alte acţiuni similare şi vor bloca activitatea unor instituţii, cu respectarea prevederilor legale“, potrivit ANCMRR - MApN Filiala Judeţeană Galaţi.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu