15 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
INVESTIȚIILE – PRIORITATEA ZERO PENTRU APA CANAL GALAȚI
INVESTIȚIILE – PRIORITATEA ZERO PENTRU APA CANAL GALAȚI

Prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, România și-a asumat obligații care implică investiții importante în infrastructura de apă și apă uzată.

În calitate de Operator Regional, APA CANAL S.A. Galați și-a asumat, la rândul său, realizarea de investiții majore în serviciile de alimentare cu apă și de canalizare-epurare, pentru respectarea directivelor europene privind apa potabilă și apa uzată, investiții care vizează oferirea unor servicii de calitate pentru sănătatea consumatorilor și protejarea mediului înconjurător.

Valoarea proiectelor cu fonduri europene implementate de APA CANAL S.A. Galați sau aflate în plin proces de implementare: ISPA 2006-2011, POS Mediu 2007-2013, POIM 2014-2020, PDD 2021-2027, se ridică la cca 500.000.000 Euro.

În cadrul celor 4 mari proiecte de investiții, principale obiective realizate includ:

o   peste 730 km conducte de aducțiune apă și rețele de distribuție apă reabilitate și extinderi;

o   131 foraje apă executate și reabilitate;

o   57 stații de tratare și stații de pompare apa executate și reabilitate;

o   peste 970 km rețele canalizare gravitațională și sub presiune reabilitate și extinderi;

o   232 stații de pompare apă uzată executate și reabilitate;

o   7 stații de epurare executate și reabilitate;

o   peste 63.000 contoare apă achiziționate și montate în aria de operare.

Co-finanțarea asigurată de APA CANAL S.A. Galați pentru aceste proiecte de investiții cu fonduri europene este de aprox. 30.000.000 Euro.

APA CANAL S.A. Galați derulează în același timp și investiții din surse proprii – profit reinvestit, fond IID, amortizare, cotă de dezvoltare. În perioada 2018-2022, s-au realizat lucrări de investiții din surse proprii în valoare de cca 107.742.000 lei, din care cca. 51.765.000 lei reprezinta contravaloarea contoarelor de apă montate în aria de operare.

De asemenea, în perioada 2018-2022, în cadrul programelor anuale de revizii-reparații APA CANAL S.A. Galați a realizat lucrări curente de revizii-reparații la rețelele publice de distribuție apă, inclusiv branșamente, din județul Galați, în valoare de 104.385.000 lei.

APA CANAL S.A. Galați reinvestește în fiecare an tot profitul obținut, acesta fiind însă mult prea redus pentru a acoperi nevoia majoră de investiții în infrastructura de apă și canalizare. Spre exemplificare, în conformitate cu Master Planul județean de apă necesarul de investiții 2021-2027 pentru menținerea în funcțiune a sistemului de alimentare cu apă în condiții de siguranță, doar a municipiului Galați este de cca. 81.500.500 euro; din aceștia numai pentru 7.500.000 euro s-a obținut finanțare din fonduri europene (prin PDD) de către APA CANAL Galați.

APA CANAL S.A. Galați nu beneficiază de subvenții sau alte fonduri de la autoritățile locale care au delegat serviciul de apă potabilă și de canalizare-epurare Operatorului Regional, ci se autofinanțează. Toate investițiile, lucrările curente de revizii-reparații, achizițiile operaționale se realizează din veniturile obținute prin prestarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare în aria de operare din judetul Galați.

Acesta este motivul pentru care la fundamentarea prețurilor/tarifelor serviciilor de apă potabilă și de canalizare-epurare se are în vedere asigurarea sustenabilității pe termen scurt, mediu si lung în activitatea curentă a Operatorului, precum și în rambursarea creditelor contractate pentru co-finanțarea proiectelor de investiții.

Ajustarea anuală a tarifelor Operatorului Regional APA CANAL S.A. Galați la apa potabilă și canalizare-epurare este fundamentată în Planul anual de evoluție a tarifelor pentru perioada 2023-2027. Strategia tarifară/Planul anual de evoluție a tarifelor constituie condiție de finanțare a proiectelor de investiții realizate din fonduri europene.

Reamintim că de la 1 aprilie 2023, conform Deciziei ANRSC nr.35/27.02.2023, s-au ajustat tarifele, în termeni reali, la apa potabilă cu 7,5% și la canalizare – epurare cu 18%. La acestea se adaugă inflația cumulată pe ultimul an, 14,95%.

Tarifele aprobate sunt 8,30 lei/mc la apa potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare a Societății Apa Canal SA Galați și 6,23 lei/mc la canalizare - epurare, la care se adaugă TVA 9%.


Articole înrudite