ITM Galaţi a demarat controale în forţă la benzinării Recomandat

Vineri, 11 Martie 2022 10:51
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, va desfăşura Campania naţională de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea şi executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activităţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor auto cod CAEN-4730, potrivit unui comunicat ITM Galaţi.

Campania naţională este coordonată de inspectorul general de stat, Dantes Nicolae Bratu, se va desfăşura în perioada 10 - 16 martie 2022, în toate judeţele şi vizează toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care efectuează activităţi de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cod CAEN 4730.

Inspecţia Muncii consideră oportună declanşarea unor acţiuni de control la angajatorii care îşi desfăşoară activităţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor auto cod CAEN-4730 în vederea identificării cazurilor de încălcare a prevederilor legale care reglementează relaţiile de muncă cu privire la:
- angajarea personalului (contracte  individuale de muncă cu normă întreagă, contracte   individuale de muncă cu timp parţial etc.);
- transmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
- durata timpului de muncă şi munca suplimentară;
- întocmirea evidenţei orelor de muncă prestate de salariaţi;
- repausuri periodice( repausul săptămânal,sărbători legale);
- munca de noapte;
- acordarea drepturilor salariale;
- regulamentul intern/contract colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate.

De asemenea, se va urmări şi modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde este cazul.

În domeniul SSM, efectuarea controalelor va fi centrată pe utilizarea unui check-list care conţine verificarea tuturor cerinţelor legislative în domeniu, dintre care amintim:
- deţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toate activităţile desfăşurate;
- evaluarea riscurilor specifice, luând în considerare riscurile generate de atmosferele explozive;
- întocmirea planului de prevenire şi protecţie, în baza  evaluării riscurilor, inclusiv stabilirea priorităţii măsurilor pentru zonele cu risc ridicat şi specific;
- evidenţierea zonelor cu risc ridicat şi specific, stabilite în urma evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
- existenţa instrucţiunilor scrise emise de angajator, privind folosirea surselor de foc deschis şi fumatul la locurile de muncă;
- asigurarea, de către angajator, a instruirii adecvate în domeniul SSM, cu precădere a instruirii cu privire la protecţia împotriva exploziilor;
- asigurarea echipamentul individual de protecţie (din materiale care nu produc descărcări electrostatice, ce pot aprinde atmosferele explozive);
- asigurarea semnalizării de securitate şi sănătate la locul de muncă, inclusiv pentru locurile unde pot aparea atmosfere explozive;
- respectarea interdicţiei de depozitare de materiale combustibile sau incombustibile pe o distanţă de 3 m în jurul depozitelor de recipiente butelii.

„Rezultatele vizitelor de inspecţie efectuate de către inspectorii de muncă din inspectoratele teritoriale de muncă din toată ţara, în anii anteriori, precum şi evenimentele care au avut loc în ultima perioadă, au evidenţiat faptul că, în activităţile mai sus amintite, au fost constatate deficienţe referitoare la sănătatea şi securitatea lucrătorilor aflaţi în potenţial pericol în locurile de muncă unde se pot forma atmosfere explozive. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, principalele riscuri pentru staţiile de distribuţie a carburanţilor auto sunt legate de activităţile de comercializare a diferitelor sortimente de benzină, motorină şi gaz petrolier lichefiat (GPL) auto, precum şi recipientelor-butelii cu gaz petrolier lichefiat (aragaz), pentru utilizare casnică. Toţi carburanţii sus amintiţi sunt produse petroliere obţinute din prelucrarea ţiţeiului, extrem de inflamabile şi care formează cu aerul amestecuri explozive. În contact cu surse potenţiale de aprindere, aceste amestecuri explozive pot genera explozii cu consecinţe grave, atât pentru lucrători, cât şi pentru clienţii prezenţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor. Se urmăreşte creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în societăţile comerciale din domeniul menţionat şi eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în activităţile specifice ale societăţilor comerciale din domeniul de activitate vizat de acţiune”, a declarat Dantes Nicolae Bratu.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu