18 MAI 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Locuitorii din Munteni încep războiul în instanţă împotriva OMV Petrom
Locuitorii din Munteni încep războiul în instanţă împotriva OMV Petrom

În vara anului trecut, cotidianul nostru a relatat despre necazul locuitorilor comunei Munteni, care au decis să-şi caute dreptatea în instanţă, intentând proces companiei OMV Petrom, pentru a-şi câştiga liniştea şi sănătatea tulburate de zgomotul permanent şi poluarea masivă produse de Staţia de Uscare a Gazelor care funcţionează în comuna lor şi, care, aparţine companiei OMV Petrom SA.
Înainte de publicarea, în luna august 2022, a articolului „Gigantul OMV Petrom, chemat în judecată de locuitorii comunei Munteni, judeţul Galaţi”, Monitorul de Galaţi a solicitat un punct de vedere din partea OMV faţă de acuzaţiile aduse de locuitorii satului Munteni, comuna Munteni, dar, nici până în ziua de astăzi, nu am primit niciun răspuns.
! Însă, în faţa instanţei de judecată, reprezentanţii OMV, în afara faptului că nu-şi recunosc activităţile poluatoare, au venit şi cu solicitări aberante prin care încearcă să lungească şi să amâne acest proces:
1. Au cerut ca cetăţenii din comuna Munteni, care au îndrăznit să-şi caute dreptatea în instanţă, să achite (în prealabilul judecării acţiunii lor) nişte taxe judiciare de timbru proporţionale cu aşa-zisa "valoare" patrimonială a cererii judiciare, în speranţa că judecatorul i-ar putea obliga astfel pe săteni la suportarea unei sume substanţiale de bani, iar dacă oamenii nu ar putea să o plătească, acţiunea din instanţă ar fi anulată.
2. OMV pretinde că n-ar fi "clar" dacă staţia lor de uscare gaze s-ar învecina cu gospodăriile reclamanţilor (deşi domiciliile în fapt ale sătenilor sunt indicate la dosar şi toţi locuiesc pe strada Iezerului din satul Munteni, unde de altfel se află şi staţia OMV, adică pe str. Iezerului, la nr. 5B).
3. OMV mai cere ca sătenii să explice ce fel de ajustare tehnologică li se cere să aducă echipamentelor OMV instalate acolo, pentru a nu mai polua intens aerul, dar şi din punct de vedere fonic. Compania cere ca tocmai cetăţenii să fie cei care să-i înveţe maniera tehnică de îmbunătăţire a echipamentelor, motiv pentru care, bineînţeles, că solicită ca acţiunea în instanţă să fie respinsă pentru că "n-ar avea obiect".
4. OMV invocă, de asemenea, că a obţinut prelungirea vizei anuale a autorizaţiei de mediu pentru acest obiectiv industrial (cu valabilitate până în 22.12.2023). Aici este interesant faptul că Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Galaţi le-a eliberat-o prin Decizia nr. 1851/14.11.2022, în pofida şi după declanşarea procesului în data de 14.06.2022.
Mai mult de atât, OMV nu este de acord tocmai cu administrarea propriu-zisă la faţa locului a expertizei tehnice judiciare privind respectarea normelor de zgomot şi vibraţii, pe care cetăţenii reclamanţi au cerut-o instanţei de judecată.
De altfel, înaintea prelungirii valabilităţii autorizaţiei de mediu şi chiar înainte ca instanţa să-i fi comunicat pârâtei OMV acţiunea introdusă de săteni, nişte tehnicieni se prezentaseră "incognito" la faţa locului (inclusiv în curtea unuia dintre sătenii direct învecinaţi cu staţia OMV), constatând - evident, exclusiv verbal - zgomotul permanent tip "avioane în decolare" de la faţa locului şi, în final, ridicând din umeri.
În pofida acestui fapt, APM Galati a decis totuşi prelungirea valabilităţii autorizaţiei de mediu pentru OMV.
APM Galaţi şi-a schimbat poziţia, cel puţin declarativ, şi afirmă că autorizaţia de mediu în discuţie se află, acum, în procedură de revizuire şi a decis ca, în cadrul acestei proceduri, OMV Petrom să efectueze o analiză aprofundată a impactului activităţii desfăşurate la Staţia de Uscare Gaze Munteni.
! Monitorul de Galaţi a cerut un punct de vedere de la APM Galaţi, în baza Legii 544/2001: „Vă solicităm să ne transmiteţi dacă OMV a îndeplinit toate condiţiile impuse prin autorizaţie, dacă OMV a raportat monitorizarea factorilor de mediu conform frecvenţei stabilite prin autorizaţie şi dacă APM Galaţi a verificat corectitudinea acestor raportări, având în vedere reclamaţiile locuitorilor din comuna Munteni. De asemenea, vă solicităm să ne transmiteţi dacă APM Galaţi a dispus controale de mediu la acest obiectiv şi care sunt rezultatele”.
Chiar dacă instituţia care se ocupă cu protecţia mediului nu a răspuns integral solicitării noastre, se pare că totuşi intenţionează să revizuiască autorizaţia de mediu acordată pentru acest punct de lucru al OMV.
„Până la data emiterii Deciziei APM Galaţi nr. 1851/14.11.2022 de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu deţinute de OMV Petrom SA pentru activitatea desfăşurată în Staţia de Uscare Gaze Munteni, la APM Galaţi nu au fost înregistrate reclamaţii/sesizări cu privire la acest subiect.
Scopul aplicării vizei anuale este acela de a confirma faptul că un titular de autorizaţie desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă o autorizaţie de mediu şi că nu au intervenit modificări care să afecteze condiţiile stabilite prin actul de reglementare. În cazul speţei în discuţie, acest lucru a reieşit din verificarea şi analiza documentaţiei depuse de titular în condiţiile legii, astfel încât la data emiterii deciziei de aplicare a vizei anuale nu a existat niciun motiv ca APM Galaţi să respingă solicitarea de aplicare a acesteia.
În ceea ce priveşte rapoartele de încercare, transmise de OMV Petrom, precizăm că prelevarea şi analiza probelor de mediu a fost efectuată de un laborator specializat, conform prevederilor autorizaţiei de mediu pentru acest punct de lucru. Mai mult chiar, laboratorul este acreditat RENAR, ceea ce confirmă credibilitatea datelor obţinute, conform metodelor de analiză standardizate.
Având în vedere:
- rezultatele măsurătorilor transmise de OMV Petrom, înregistrate la APM Galaţi în luna decembrie 2022 (după data emiterii deciziei de aplicare a vizei), privind depășirea limitei admisibile a nivelui de zgomot pe timp de zi şi de noapte, pentru care APM Galaţi a notificat OMV Petrom SA privind obligaţiile ce-i revin, în vederea conformării,
- reclamaţia înaintată de o firmă de avocatură în numele unui grup de 15 locuitori ai comunei Munteni, înregistrată la APM Galaţi în luna ianuarie 2023, coroborat cu faptul că autorizaţia de mediu în discuţie se află în procedură de revizuire, APM Galaţi a decis ca în cadrul acestei proceduri, OMV Petrom să efectueze o analiză aprofundată a impactului activităţii desfăşurate la Staţia de Uscare Gaze Munteni”, ne-a transmis APM Galaţi.
Procesul începe în data de 15 martie 2023, după ce, în primă fază, acţiunea reclamanţilor fusese anulată în mod eronat, fapt care a făcut ca lucrurile să treneze şi mai mult (conform portalului instanţelor, în Dosarul nr. 2868/324/2022/a1 s-a revenit în 23 noiembrie asupra anulării acţiunii din instanţă).
Vom continua să urmărim parcursul acestui proces colectiv.


Articole înrudite