18 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Muncă la negru şi multe nereguli în centrele de asistenţă socială din Galaţi
Muncă la negru şi multe nereguli în centrele de asistenţă socială din Galaţi

Campania naţională pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă şi pentru verificarea modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, de către angajatorii care desfăşoară activităţi centrele de asistenţă socială/îngrijire/recuperare!

"În perioada 01-18.08.2023, Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă a desfăşurat Campania naţională pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă şi pentru verificarea modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, de către angajatorii care desfăşoară următoarele activităţi:
• Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a. - cod CAEN 8790;
• Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a. - cod CAEN 8899;
• Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală - cod CAEN 8710;
• Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale - cod CAEN 8720.

OBIECTIVELE CAMPANIEI au fost:
• Identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relaţiile de muncă şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispoziţiilor legale în materie;
• Eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităţilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare;
• Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relaţiilor de muncă;
• Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă pentru domeniile de activitate sus menţionate;
• Eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la angajatorii din domeniile de activitate vizate de campanie.

REZULTATELE ACESTEI CAMPANII LA NIVELUL JUDEŢULUI GALAŢI SUNT URMĂTOARELE:

a. În domeniul relaţii de muncă:
Nr. entităţi (locaţii) controlate: 21;
Număr persoane depistate prestând muncă nedeclarată: 2;
Număr sancţiuni aplicate angajatorilor pentru muncă nedeclarată şi subdeclarată: o amendă în cuantum de 20.000 lei;
Număr sancţiuni aplicate angajatorilor pentru nerespectarea prevederilor privind timpul de muncă: un avertisment;
Număr măsuri aplicate pentru remedierea neconformităţilor: 14.

Principalele deficienţe constatate:
Cele mai frecvente deficienţe constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
- primirea la muncă a doi salariaţi cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial (o amendă de 20.000 lei);
- nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal (un avertisment);
- neiniţierea negocierii Contractului Colectiv de Muncă;
- nerespectarea termenului de transmitere în Registrul General de Evidenţă a salariaţilor a informaţiilor privind suspendarea contractului individual de muncă;
- nepăstrarea la locul de muncă a contractelor individuale de muncă (în format letric sau electronic) a salariaţilor care prestează activitate în acel loc.

b. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Nr. entităţi (locaţii) controlate: 21;
Număr de neconformităţi: 15;
Nr. total de măsuri dispuse: 15;
Nr. avertismente: 13;
Nr. amenzi: 1;
Valoare amenzi (lei): 3.500 lei.

Cele mai frecvente deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
- nu s-a declarat la ORC Galaţi, desfăşurarea activităţii conf. cod CAEN 8899 la beneficiari/în afara sediului social;
- nu au fost stabilite zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă;
- neactualizarea autorizaţiei din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;
- neorganizarea activităţii de prevenire şi protecţie la nivelul asociaţiei;
- nu au fost evaluaţi factorii de risc biologic la care sunt expuşi lucrătorii;
- lipsa evaluării riscurilor pentru grupuri sensibile la riscuri specifice;
- nu a fost efectuat control medical periodic la scadenţă", potrivit unui comunicat al ITM Galaţi.


Articole înrudite